Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

uvodni-fotkasmall

Vítejte na stránkách mateřské školy.

 • Provoz MŠ je zajišťován od 6:00hod. do 16:00 hod.
 • Mateřská škola má 3 oddělení:
 • Oddělení Kytička – 24 dětí
 • Oddělení Sluníčko – 28 dětí
 • Oddělení Berušky – 28 dětí

Informace o jednotlivých odděleních, jejich třídním vzdělávacích programu, plánovaných akcích nebo obsahu týdenních bloků naleznete pod obrázkovou ikonou oddělení (Berušky, Sluníčka a Kytičky).


Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ SE ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE PŘESOUVÁ NA 5.5. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Dne 28. 4. proběhne v rámci integrovaného bloku „Čarodějnický rej“ v mateřské škole Den čarodějnic a čarodějů. Pokud je ve vašich možnostech, dějte dětem do školky čarodějnické kostýmy, které si budou moci vzít na zahradu.

V rámci dopoledního programu budou probíhat čarodějnické, hry a kouzlení na školení zahradě spojené s opékáním buřtů. Prosíme do donesení 1 kusu uzeniny – zabaleného a podepsaného. 


Dne 20. 4. v rámci preventivních programů zavítá do naší mateřské školy v dopoledních hodinách Policie ČR. 


Vážení rodiče,

od 18. 4. – 20. 6. bude probíhat předplavecká výuka a zdravotní pobyt v solné jeskyni v Kutné Hoře. Jde o deset lekcí, vždy se jedná o úterky.

Přípravný plavecký výcvik povedou instruktorky z plavecké školy KH. Po celou dobu výcviku vykonávají dozor učitelky MŠ. 

Zdravotní pobyt v  solné jeskyni, která je součástí sportovního areálu v KH, je alternativou předplaveckého výcviku.  Dozor vykonávají učitelky MŠ.

Potřeby na plavecký výcvik: – řádně označené plavky, dívky nejlépe jednodílné nebo spodní díl, ručník, hřeben, pití v uzavíratelné lahvi, vše zabalené v batohu

Potřeby na pobyt v solné jeskyni: – bílé ponožky, světlé bavlněné kalhoty nebo legíny, pití v uzavíratelné lahvi, vše zabalené v batohu

Odjezd od mateřské školy bude v 8:00, svačinu děti dostanou v průběhu dopoledne. Doporučujeme, aby se děti ráno dostatečně nasnídaly. Návrat do mš je mezi 11:00 a 11:30hodin.

Pro děti, které nebudou dojíždět na předplavecký výcvik nebo do solné jeskyně, bude provoz od rána na oddělení Kytičky. Na oběd budou převedeny na svoje oddělení.

Doprava na plavání a do solné jeskyně bude autobusem s panem Kápičkou /autobus nemá pásy/.

Přibližná cena za dítě za plavecký výcvik je 1100,- Kč, návštěva solné jeskyně je 900,- Kč. Na částečné proplacení těchto aktivit lze uplatnit na Vaší pojišťovně, potvrzení vydám na základě Vaší žádosti po zaplacení částky.

Prosím o nahlášení účasti Vašeho dítěte na plaveckém výcviku  nebo na pobytu v solné jeskyni  v době od 20. 3. – 30. 3. třídní učitelce na oddělení. Platba proběhne v týdnu od 3. 4. – 7. 4. 2017.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vedení mateřské školy.


V jarních měsících budou děti chodit v době pobytu venku na školní zahradu. Dejte prosím dětem do školky starší oblečení, dle uvážení holinky.

Děkujeme.


Po projednání se zřizovatelem oznamujeme, že mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena dne 7. 7. a od 17. 7. – 25. 8. 2017.

Od 17. 7. bude dva týdny probíhat v prostorách mateřské školy příměstský tábor pod vedením  Bc. Jany Kutilové. Zároveň nabízí letní program po celé prázdniny dětská skupina SPORT KIDS Třemošnice.

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc červenec a srpen takto:

Neomezená celodenní docházka – 50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen.

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců – 0,- Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců – 50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen

 Úplata bude formou inkasa nastavena automaticky po nahlášení Vašeho dítěte. Nahlášení dětí na prázdninový provoz proběhne v květnu.


uvodni-fotkasmall

Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Ronově nad Doubravou, okres Chrudim pro školní rok 2017/2018,který
proběhne dne 12. května 2017 v době od 9:00 do 15:00 hodin v ředitelně
mateřské školy.

S sebou si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Evidenční list a Žádost o přijetí dítěte s lékařským potvrzením v souladu s
§50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví lze stáhnout z webových
stránek školy www.msronov.cz(http://www.msronov.cz/) nebo osobně vyzvednout
v mateřské škole na 1. oddělení od 2. 5. do 11. 5. od 8:00 – 15:00 hodin.


Po dobu jarních prázdnin bude provoz mateřské školy probíhat na 1. oddělení – Kytičky od 6:00 – 16:00 hodin. 


uvodni-fotkasmall

 
Mateřská škola pořádá ve spolupráci s Doučovacím centrem SOVA přednášku na
téma: Učení bez nervů a mučení.

Všechny srdečně zveme.

 

 


uvodni-fotkasmall

 
Mateřská škola ve spolupráci se základní školou pořádají přednášku týkající se zápisu do první třídy.

Srdečně zveme.

 

 


Vážení rodiče,

z důvodu omezení provozu mateřské školy v době jarních prázdnin od 6. 3. – 10. 3. bych Vás chtěla požádat o nahlášení docházky Vašeho dítěte nejdéle do 24. 2. 2017 učitelkám na oddělení.

Děkuji za vstřícnost.

Mgr. Barbora Mrázková, ředitelka MŠ


 • Dne 7. 2. 2017 se děti z oddělení Sluníčka a Berušky zúčastní divadelního představení v kině Miloše Formana v Čáslavi. Sraz v mateřské škole nejpozději v 7:45hod., svačina bude v 8:00hodin. Odjezd autobusu je od školy, návrat v dopoledních hodinách (před obědem). Sebou děti nic nepotřebují. Platba představení proběhne z třídního fondu, doprava bude placena z Klubu rodičů. 
 • Pokud si některý ze zákonných zástupců nepřeje, aby se jeho dítě představení zúčastnilo, nahlásí to paní učitelce na oddělení. Dítě zůstane na oddělení Kytičky.

 • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÍ JÍDELNA – DEN PŘEDEM, NEJPOZDĚJI V DEN NEMOCI DO 7:30 HODIN NA TEL. ČÍSLO 464600435

JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ – DO 8:00 HODIN NA TEL. ČÍSLA ODDĚLENÍ, KAM DÍTĚ DOCHÁZÍ

KYTIČKY – 464600431

SLUNÍČKA – 464600432

BERUŠKY – 464600433


 • PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nástup dětí: dle potřeb rodičů do 8:00 hodin, pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s ředitelkou školy nebo s učitelkami na oddělení.  Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Vyzvedávání dětí po obědě:

 • oddělení Kytičky a Sluníčka od 12.00 do 12.20 hod.
 • oddělení Berušky od 12:10 do 12:30 hod.

Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je doporučeno s ohledem na režim oddělení od 14.30 hod. do konce provozu školy. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček.

Branka 1. oddělení a pro vstup do kuchyně a ředitelny se uzamyká v době pohybu dětí na zahradě mateřské školy. Branka 2. a 3. oddělení je uzamčena od 8:15 – 11:50, od 12:30 do 14:15.