Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

Vítejte na stránkách mateřské školy.

  • Provoz MŠ je zajišťován od 6:00hod. do 16:00 hod.
  • Mateřská škola má 3 oddělení:
  • Oddělení Kytičky – 27 dětí
  • Oddělení Sluníčka – 28 dětí
  • Oddělení Berušky – 28 dětí

Informace o jednotlivých odděleních, jejich třídním vzdělávacích programu, plánovaných akcích nebo obsahu týdenních bloků naleznete pod obrázkovou ikonou oddělení (Berušky, Sluníčka a Kytičky).
 
 


Mateřská škola ve spolupráci s Doučovacím centrem SOVA z Čáslavi srdečně zve
na přednášku týkající se vývoje dětí v předškolním věku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ PROBĚHNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE DNE 23. ŘÍJNA OD 8. – 10.00
HODIN. V případě zájmu o sadu vánočního focení kontaktujte učitelky na
oddělení. Podrobné informace jsou na plakátu nebo v šatně na každém
oddělení.
 
 
 
 
 
 


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 29. 9. 2017

Z provozních důvodů oznamuji, že mateřská škola bude dne 29. 9. 2017
uzavřena.


ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

· Zahájení v týdnu od 2. 10. 2017

· Nutno vyplnit Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou = učitelka
kroužku /prázdné Zmocnění dostanete u učitelky na oddělení/

· Učitelka děti vyzvedne na oddělení a po ukončení kroužku je vrátí
zpět do třídy

· Logopedie – úterý od 13:00 – 14:00hodin – vyučující paní učitelka
Jana Ševčíková

· Angličtina – středa od 15:00 – 15:30hodin – vyučující paní učitelka
Mgr. Kateřina Zumpfová

· Tvořivé ručičky – čtvrtek od 15:00 – 15:45 hodin – vyučující paní
učitelka Jana RůžičkováMateřská škola ve spolupráci s Mgr. Barborou Hušákovou pořádá zajímavou a
velice podnětnou přednášku na téma: „Vady řečí u dětí“.
Srdečně zveme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Mateřská škola ve spolupráci s příspěvkovou organizací KROUŽKY VÝCH. ČECHY
nabízí v novém školním roce tyto kroužky:
ANGLIČTINA HROU

TVOŘIVÝ KROUŽEK

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ
Podrobné informace najdete na letáku nebo u učitelek na odděleních.
 
 
 
 
 
 
 


OMLOUVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÍ JÍDELNA – DEN PŘEDEM, NEJPOZDĚJI V DEN NEMOCI DO 7:00 HODIN NA TEL. ČÍSLO 464600435

JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ – DO 8:00 HODIN NA TEL. ČÍSLA ODDĚLENÍ, KAM DÍTĚ DOCHÁZÍ nebo na email: msronov@seznam.cz

KYTIČKY – 464600431

SLUNÍČKA – 464600432

BERUŠKY – 464600433


Rozdělení dětí na třídy pro školní rok 2017/2018 je k nahlédnutí na
vstupních dveřích oddělení Kytičky v týdnu od 28. 8. 2017. Od 4. 9. 2017
bude uveřejněn na vstupních dveřích všech odděleních.

Pokud by zákonní zástupci měli ohledně rozdělení tříd připomínky, prosím, aby kontaktovali učitelky sloužící v prázdninovém týdnu na oddělení Kytičky nebo si domluvili schůzku s ředitelkou školy. Pozdější rozdělení po začátku školního roku nebude možné nebo velmi složité z důvodu adaptace dětí.

Děti jsou do tříd rozděleny zpravidla podle věku s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a zvláštnostem.

Protože v tomto školním roce je 7 odkladů školní docházky, dochází k rozdělení 32 předškolních dětí na oddělení Berušky a Sluníčka.

Z důvodu ochrany osobních údajů nebudou tyto seznamy vkládány na web.

Veškeré informace o organizace školního roku včetně aktuálních formulářů
budou vloženy během příštího týdne. Nově nastupujícím budou tyto informace
předány v pondělí 28. 8. 2017 na informační schůzce na oddělení Kytičky od
16:00 hodin.Srdečně zveme na akci a těšíme se na setkání.
                                       

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 Informativní schůzka pro rodiče nastupujících dětí

                                       

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 


Prázdninový provoz mateřské školy:

3.7. – 4.7.,  10. 7. – 14. 7., 28. 8. – 1.9. 2017

Vzdělávací téma o prázdninách: Prázdniny jsou tady aneb – Bezpečnost o prázdninách, Prázdniny si užijeme /plán k nahlédnutí na nástěnce na oddělení Kytičky/

Provoz probíhá na oddělení Kytičky od 6:00 – 16:00 hodin. 


Vážení rodiče, žádáme vás o nahlášení docházky vašeho dítěte v době provozu letních prázdnin nejdéle do pátku 23. 6. 2017.

V době letních prázdnin bude v mš probíhat rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení na 2. a 3. oddělení.

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc červenec a srpen takto:

Neomezená celodenní docházka                               

50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen.                                                                      

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců

0,- Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců

50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen

Děti, které budou odhlášeny na celý prázdninový provoz, úplatu neplatí. Platby SIPO změníme  automaticky.


Po projednání se zřizovatelem oznamujeme, že mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena dne 7. 7. a od 17. 7. – 25. 8. 2017.

Od 17. 7. bude dva týdny probíhat v prostorách mateřské školy příměstský tábor pod vedením  Bc. Jany Kutilové. Zároveň nabízí letní program po celé prázdniny dětská skupina SPORT KIDS Třemošnice.

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc červenec a srpen takto:

Neomezená celodenní docházka – 50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen.

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců – 0,- Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců – 50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen

 Úplata bude formou inkasa nastavena automaticky po nahlášení Vašeho dítěte. Nahlášení dětí na prázdninový provoz proběhne v květnu.


  • PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nástup dětí: dle potřeb rodičů do 8:00 hodin, pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s ředitelkou školy nebo s učitelkami na oddělení.  Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Vyzvedávání dětí po obědě:

  • oddělení Kytičky a Sluníčka od 12.00 do 12.20 hod.
  • oddělení Berušky od 12:10 do 12:30 hod.

Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je doporučeno s ohledem na režim oddělení od 14.30 hod. do konce provozu školy. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček.

Branka 1. oddělení a pro vstup do kuchyně a ředitelny se uzamyká v době pohybu dětí na zahradě mateřské školy. Branka 2. a 3. oddělení je uzamčena od 8:15 – 11:50, od 12:30 do 14:15.