Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

uvodni-fotkasmall

Vítejte na stránkách mateřské školy.

 • Provoz MŠ je zajišťován od 6:00hod. do 16:00 hod.
 • Mateřská škola má 3 oddělení:
 • Oddělení Kytička – 24 dětí
 • Oddělení Sluníčko – 28 dětí
 • Oddělení Berušky – 28 dětí

Informace o jednotlivých odděleních, jejich třídním vzdělávacích programu, plánovaných akcích nebo obsahu týdenních bloků naleznete pod obrázkovou ikonou oddělení (Berušky, Sluníčka a Kytičky).


Vážení rodiče,

z důvodu omezení provozu mateřské školy v době jarních prázdnin od 6. 3. – 10. 3. bych Vás chtěla požádat o nahlášení docházky Vašeho dítěte nejdéle do 24. 2. 2017 učitelkám na oddělení.

Děkuji za vstřícnost.

Mgr. Barbora Mrázková, ředitelka MŠ


 • Dne 7. 2. 2017 se děti z oddělení Sluníčka a Berušky zúčastní divadelního představení v kině Miloše Formana v Čáslavi. Sraz v mateřské škole nejpozději v 7:45hod., svačina bude v 8:00hodin. Odjezd autobusu je od školy, návrat v dopoledních hodinách (před obědem). Sebou děti nic nepotřebují. Platba představení proběhne z třídního fondu, doprava bude placena z Klubu rodičů. 
 • Pokud si některý ze zákonných zástupců nepřeje, aby se jeho dítě představení zúčastnilo, nahlásí to paní učitelce na oddělení. Dítě zůstane na oddělení Kytičky.

 • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÍ JÍDELNA – DEN PŘEDEM, NEJPOZDĚJI V DEN NEMOCI DO 7:30 HODIN NA TEL. ČÍSLO 464600435

JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ – DO 8:00 HODIN NA TEL. ČÍSLA ODDĚLENÍ, KAM DÍTĚ DOCHÁZÍ

KYTIČKY – 464600431

SLUNÍČKA – 464600432

BERUŠKY – 464600433


 • PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nástup dětí: dle potřeb rodičů do 8:00 hodin, pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s ředitelkou školy nebo s učitelkami na oddělení.  Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Vyzvedávání dětí po obědě:

 • oddělení Kytičky a Sluníčka od 12.00 do 12.20 hod.
 • oddělení Berušky od 12:10 do 12:30 hod.

Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je doporučeno s ohledem na režim oddělení od 14.30 hod. do konce provozu školy. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček.

Branka 1. oddělení a pro vstup do kuchyně a ředitelny se uzamyká v době pohybu dětí na zahradě mateřské školy. Branka 2. a 3. oddělení je uzamčena od 8:15 – 11:50, od 12:30 do 14:15.