Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

uvodni-fotkasmall

Vítejte na stránkách mateřské školy.

 • Provoz MŠ je zajišťován od 6:00hod. do 16:00 hod.
 • Mateřská škola má 3 oddělení:
 • Oddělení Kytička – 24 dětí
 • Oddělení Sluníčko – 28 dětí
 • Oddělení Berušky – 28 dětí

Informace o jednotlivých odděleních, jejich třídním vzdělávacích programu, plánovaných akcích nebo obsahu týdenních bloků naleznete pod obrázkovou ikonou oddělení (Berušky, Sluníčka a Kytičky).


Vážení rodiče,

od 18. 4. – 20. 6. bude probíhat předplavecká výuka. Jde o přípravný plavecký výcvik, který povedou instruktorky z plavecké školy KH. Po celou dobu výcviku vykonávají dozor učitelky MŠ. NA PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT PLAVKY – DÍVKY JEDNODÍLNÉ, všechny budou OZNAČENÉ.

Alternativou plaveckého výcviku je návštěva solné jeskyně, která je součástí sportovního areálu v KH.  Dozor vykonávají učitelky MŠ.

Doprava na plavání a do solné jeskyně bude autobusem s panem Kápičkou /autobus nemá pásy/.

Přibližná cena za dítě za plavecký výcvik je 1100,- Kč, návštěva solné jeskyně je 900,- Kč. Na částečné proplacení těchto aktivit lze uplatnit na Vaší pojišťovně, potvrzení vydám na základě Vaší žádosti po zaplacení částky.

Prosím o nahlášení účasti Vašeho dítěte na plaveckém výcviku  nebo na pobytu v solné jeskyni  v době od 20. 3. – 30. 3. třídní učitelce na oddělení. Platba proběhne v týdnu od 3. 4. – 7. 4. 2017.

Odjezd od mateřské školy bude v 8:00, svačinu děti dostanou v průběhu dopoledne. Doporučujeme, aby se děti ráno dostatečně nasnídaly.

Pro děti, které nebudou dojíždět na předplavecký výcvik nebo do solné jeskyně, bude provoz od rána na oddělení Kytičky. Na oběd budou převedeny na svoje oddělení.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vedení mateřské školy.


V jarních měsících budou děti chodit v době pobytu venku na školní zahradu. Dejte prosím dětem do školky starší oblečení, dle uvážení holinky.

Děkujeme.


Po projednání se zřizovatelem oznamujeme, že mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena dne 7. 7. a od 17. 7. – 25. 8. 2017.

Od 17. 7. bude dva týdny probíhat v prostorách mateřské školy příměstský tábor pod vedením  Bc. Jany Kutilové. Zároveň nabízí letní program po celé prázdniny dětská skupina SPORT KIDS Třemošnice.

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc červenec a srpen takto:

Neomezená celodenní docházka – 50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen.

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců – 0,- Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců – 50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen

 Úplata bude formou inkasa nastavena automaticky po nahlášení Vašeho dítěte. Nahlášení dětí na prázdninový provoz proběhne v květnu.


uvodni-fotkasmall

Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Ronově nad Doubravou, okres Chrudim pro školní rok 2017/2018,který
proběhne dne 12. května 2017 v době od 9:00 do 15:00 hodin v ředitelně
mateřské školy.

S sebou si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

Evidenční list a Žádost o přijetí dítěte s lékařským potvrzením v souladu s
§50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví lze stáhnout z webových
stránek školy www.msronov.cz(http://www.msronov.cz/) nebo osobně vyzvednout
v mateřské škole na 1. oddělení od 2. 5. do 11. 5. od 8:00 – 15:00 hodin.


Po dobu jarních prázdnin bude provoz mateřské školy probíhat na 1. oddělení – Kytičky od 6:00 – 16:00 hodin. 


uvodni-fotkasmall

 
Mateřská škola pořádá ve spolupráci s Doučovacím centrem SOVA přednášku na
téma: Učení bez nervů a mučení.

Všechny srdečně zveme.

 

 

 
 
 


uvodni-fotkasmall

 
Mateřská škola ve spolupráci se základní školou pořádají přednášku týkající se zápisu do první třídy.

Srdečně zveme.

 

 

 
 
 
 
 


Vážení rodiče,

z důvodu omezení provozu mateřské školy v době jarních prázdnin od 6. 3. – 10. 3. bych Vás chtěla požádat o nahlášení docházky Vašeho dítěte nejdéle do 24. 2. 2017 učitelkám na oddělení.

Děkuji za vstřícnost.

Mgr. Barbora Mrázková, ředitelka MŠ


 • Dne 7. 2. 2017 se děti z oddělení Sluníčka a Berušky zúčastní divadelního představení v kině Miloše Formana v Čáslavi. Sraz v mateřské škole nejpozději v 7:45hod., svačina bude v 8:00hodin. Odjezd autobusu je od školy, návrat v dopoledních hodinách (před obědem). Sebou děti nic nepotřebují. Platba představení proběhne z třídního fondu, doprava bude placena z Klubu rodičů. 
 • Pokud si některý ze zákonných zástupců nepřeje, aby se jeho dítě představení zúčastnilo, nahlásí to paní učitelce na oddělení. Dítě zůstane na oddělení Kytičky.

 • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÍ JÍDELNA – DEN PŘEDEM, NEJPOZDĚJI V DEN NEMOCI DO 7:30 HODIN NA TEL. ČÍSLO 464600435

JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ – DO 8:00 HODIN NA TEL. ČÍSLA ODDĚLENÍ, KAM DÍTĚ DOCHÁZÍ

KYTIČKY – 464600431

SLUNÍČKA – 464600432

BERUŠKY – 464600433


 • PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nástup dětí: dle potřeb rodičů do 8:00 hodin, pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s ředitelkou školy nebo s učitelkami na oddělení.  Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Vyzvedávání dětí po obědě:

 • oddělení Kytičky a Sluníčka od 12.00 do 12.20 hod.
 • oddělení Berušky od 12:10 do 12:30 hod.

Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je doporučeno s ohledem na režim oddělení od 14.30 hod. do konce provozu školy. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček.

Branka 1. oddělení a pro vstup do kuchyně a ředitelny se uzamyká v době pohybu dětí na zahradě mateřské školy. Branka 2. a 3. oddělení je uzamčena od 8:15 – 11:50, od 12:30 do 14:15.