Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

Školní vzdělávací program mateřské školy je zpracován pedagogickým sborem na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání

V programu je kladen důraz na celostní učení, které je realizováno v přirozeném prostředí, v pravidelných rytmech dne, týdne a roku. Základním prvkem v komunikaci mezi dítětem a pedagogem je respektující přístup, který čerpá z psychologovo-pedagogického konceptu Respektovat a být respektován.

Nabízíme vzdělávací a výchovnou péči pro děti předškolního věku od 2 do 7 let zaměřenou na zdravý harmonický, tělesný i duševní rozvoj.

 

Vize

Dítě = přirozená součást přírody a společnosti.

Vhodně doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni rozvíjet dítě s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby edukace vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň je přizpůsobovala životu s ostatními dětmi a lidmi.

ROK_V_KRUHU_-_2020_ŠVP_MŠ_Ronov_n.D

Dodatek_k_ŠVP_ze_dne_25._8._2021_-_EVVO,_vzdělávání_cizinců