Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad DoubravouMateřská škola se snaží získávat finanční prostředky mimo rozpočet MŠMT a
města. Na finančních darech získala částku 43000,- Kč, stala se úspěšným
žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování 2016 – 2018 – Šablony pro MŠ a ZŠ I a do 31. 8.
2018 čerpala částku 382722,- Kč.

Biskupice

4000,-

Žlebské Chvalovice

5000,-

KH Třemošnice

5000,-

Elektropoli Galvie

2000,-

Dako

15000,-

Bousov

4000,-

Kněžice

4000,-

Lipovec

4000,-

V současné době je schválena žádost o podporu v rámci projektu Šablony II,
kde získala částku 509366,- Kč. Zvolené šablony pro mateřskou školu: Školní
asistent, ICT vzdělávání, Projektové dny v MŠ, Komunitně osvětová setkávání,
DVPP vzdělávání zaměřené na oblast inkluze, čtenářskou pregramotnost a
matematickou pregramotnost.

V měsíci červenci jsme získali grant ze Státního fondu životního prostředí
ČR na vytvoření přírodní zahrady ve výši 479881-, výše příspěvku SFŽP je
407.899,- a výše příspěvku žadatele je 71.982,- Kč. . Projekt s názvem Rok v
kruhu s petrklíčem, jahodou, jablíčkem i sněhulákem obsahuje revitalizaci
zahrady, v rámci projektu dojde k instalaci 14 objektů, např. venkovní
výukové učebny, mlhoviště nebo vrbových domečků a pocitových chodníků.

Školní zahrada bude sloužit především dětem z naší mateřské školy (v
současné době máme 82 dětí ve třech třídách), případně veřejnosti při konání
různých společných akcí v průběhu celého školního roku.

Za pomoci pracovníků mateřské školy, dětí, vás – rodičů, veřejnosti a
soukromých firem plánujeme na celou školní zahradu (vyjma prostoru před
školou využívaného jako vstup do budov) umístit řadu environmentálně-
vzdělávacích prvků.