Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

Sponzoři, kteří podpořili naši MŠ finančními dary v roce 2022 – firma
Kovolis Hedvikov Třemošnice 5 000 Kč, Electropoli Czech Republic Třemošnice
2 000 Kč. 

https://kovolis-hedvikov.cz/>

https://www.electropoli.cz/>

Finanční dary od obcí Podhořany 3 000 Kč, Lipovec 8 000 Kč, Žlebské
Chvalovice 2 000 Kč, Kněžice 1 000 Kč, Biskupice 6000 Kč a Bousov 10 000Kč.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5 118 12 Praha
1 – Malá Strana

IČO: 00022985 č. j.: MSMT-20309/2022-2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_
002/0000845-01 (dále jen „Rozhodnutí“) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako
poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen
„Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou
právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I
v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst.
1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 5.
7. 2022 o poskytnutí dotace ve výši 502 610,00 Kč příjemci Název: Mateřská
škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Sídlo: U školky 470, 53842 Ronov
nad Doubravou IČO: 70992509 Bankovní účet: 000000-1145458359/0800 (dále jen
„Příjemce“)1 . na realizaci projektu Název projektu dle MS2021+:2 Šablony I
– Moderní vzdělávání v MŠ Ronov nad Doubravou Registrační číslo projektu dle
MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000845