Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

Vítejte na stránkách mateřské školy.

  • Provoz MŠ je zajišťován od 6:00hod. do 16:00 hod.
  • Mateřská škola má 3 třídy:
  • Třída Kytičky – 24 dětí
  • Třída Sluníčka – 24 dětí
  • Třída Berušky – 28 dětí

Informace o jednotlivých třídách, jejich třídním vzdělávacích programu,
plánovaných akcích nebo obsahu týdenních bloků naleznete pod obrázkovou
ikonou třídy (Berušky, Sluníčka a Kytičky)

 

Vážení rodiče, veškeré informace ohledně otevření mateřské školy včetně
bezpečnostních opatření se dozvíte v příštím týdnu. Nyní čekáme na dokumenty
od MŠMT. Uveřejníme i prázdninový provoz, který je nyní naplánovaný na 3
týdny v červenci. 

Již nyní můžete děti přihlašovat na příměstský tábor, který proběhne v
prostorách naší mateřské školy.

Vážení rodiče, návštěvníci školy,

s ohledem na situaci v ČR je nezbytné během pohybu v MŠ i na školní zahradě
nosit roušky. Toto opatření se týká i dětí.

Od čtvrtka 2.4.  se vydává ošetřovné  v době od 10-11 hodin. V tuto dobu si
můžete vyzvednout i pracovní sešity.

Platnost vydaného ošetřovného vláda prodloužila po dobu uzavření škol. 

Učitelky z každé třídy budou rodiče informovat prostřednictvím emailu o
nabídkách činností  pro děti v této době, kdy probíhá domácí vzdělávání.
Zároveň byly tyto nabídky vloženy do TVP každé třídy pod IB Čarodějnický
rej.

Termín zápisu do MŠ je stanoven na 15. 5. – potřebné informace naleznete zde
– https://msronov.cz/prijimaci-rizeni/(https://msronov.cz/prijimaci-rizeni/)
. V případě změn budete včas
informováni. 

 

 

Město Ronov nad Doubravou z důvodu ochrany a prevence nebezpečí z rozšíření
onemocnění COVID-19 v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické
situace uzavírá od 16. 3. 2020 mateřskou školu.

V návaznosti na vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
10. března 2020 a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřských škol proběhlo jednání
vedení města, kde bylo rozhodnuto o uzavření mateřské školy v Ronově nad
Doubravou ode dne 16. března 2020 do doby odvolání mimořádných opatření ze
strany Ministerstva zdravotnictví týkajících se provozu škol a školských
zařízení. 

Rozhodnutí o potřebě ošetřování budu vydávat po telefonické domluvě v týdnu
od 16. 3. 2020. 

 

Provoz mateřské školy o jarních prázdninách bude od 6:00 – 16:00 na třídě
Kytičky. 

 

Vážení rodiče, informace ohledně předplaveckého výcviku a pobytu v solné
jeskyni naleznete v sekci Dokumenty MŠ – Předplavecký výcvik a pobyt v solné
jeskyni.


 
 


Vážení rodiče,

V pondělí 28. 10. je státní svátek, MŠ je uzavřena.

V úterý 29.10. nepůjde v MŠ a okolí elektrický proud, po domluvě se
zřizovatelem bude MŠ uzavřena. Na tento den připadají i podzimní prázdniny.
Pokud byste měli velký problém se zaopatřením vašeho dítěte na 29. 10.,
prosím o nahlášení, budeme jednat s panem starostou o dalších možnostech /
nebude se topit, kuchyně vaří na elektrických spotřebičích/.

Žádáme vás o nahlášení docházky vašeho dítěte také na druhý den podzimních
prázdnin – 30. 10. 2019 /středa/ – zde předpokládáme provoz na třídě
Kytičky.

Vše nahlaste učitelce na třídě od 14. 10. – 17. 10. 2019.

Zároveň Vás žádáme o nahlášení zájmu o portrétové fotografování vašeho
dítěte, které se uskuteční 24. 10. 2019 od 8 hodin v MŠ – plakát je k
nahlédnutí v šatnách tříd.

Částka za fotografování se vybírá od 21. 10. – 23. 10. u učitelek na třídě.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Oznamuji zákonným zástupcům dětí, že rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno na vstupních dveřích každé třídy 2. 9. 2019. Mgr. Bc. Barbora Mrázková, ředitelka školy