Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

Vítejte na stránkách mateřské školy.

 • Provoz MŠ je zajišťován od 6:00hod. do 16:00 hod.
 • Mateřská škola má 3 třídy:
 • Třída Kytičky – 24 dětí
 • Třída Sluníčka – 24 dětí
 • Třída Berušky – 24 dětí
 • Informace o jednotlivých třídách, jejich třídním vzdělávacích programu,
  plánovaných akcích nebo obsahu týdenních bloků naleznete pod obrázkovou
  ikonou třídy (Berušky, Sluníčka a Kytičky)

  Jaro v mateřské škole

  Po masopustním veselí nastalo v naší mateřské škole období klidu nad knihou. V tomto týdnu si s dětmi povídáme o pohádkových postavách, autorech a ilustrátorech dětských knih. Děti si přinesly své oblíbené knihy do tříd, které s radostí ukazovaly svým kamarádům. Děti ze třídy Berušek si společně vytvořily vlastní knihu pohádek z nakreslených obrázků. V pondělí 26.2. jsme navštívili městskou knihovnu, kde paní Smolová dětem ukázala prostředí knihovny, jak se označují knihy a kde můžeme najít dětské knihy nebo časopisy. Také děti poučila, jak se ke knihám nechováme a co se s nimi nedělá. Děkujeme paní Smolové za spolupráci a příjemně strávený čas v knihovně. Ve středu 28.2. nás před odpočinkem na lehátku navštívila děvčata ze 4. třídy ZŠ a přečetly dětem pohádky. Děkujeme Elence Novotné, Veronice Čechvalové a Esterce Kopové za jejich nápad a příjemně strávený čas u příběhů o Rumcajsovi. Ke konci týdne děti zhlédly představení ,,Pohádkové kouzlení“, při kterém měly možnost vidět různá kouzla a seznámit se s tím, jak kouzla fungují. V dalším týdnu jsme v celé mateřské škole probouzeli jaro, vyzdobili jsme si třídy jarními dekoracemi a výzdobou oken. V tomto týdnu děti poznávaly jarní květiny a pozorovaly je při vycházkách. Děti ze třídy Berušek a Sluníček se vypravily do bažantnice, kde při procházce pozorovaly, jak se příroda probouzí. Děti ze třídy Sluníčka procházely podél řeky Doubravy naučnou stezku, kde hledaly jarní kvítí a přiřazovaly je ke kartičkách. Během jarních prázdnin si děti připomněly tradiční pohádky, o kterých jsme si povídali celý týden. Děti během týdne společně vytvořily velkého pohádkového draka s několika hlavami. Na školní zahradě jsme s dětmi zasázeli macešky do truhlíků a také připravili Velikonoční stezku na plot, kterou děti mohly procházet s rodiči nejen z naší MŠ, ale i na procházkách Ronovem. Po jarních prázdninách nastal týden plný barev a tradic jarních svátků. Děti poznávaly barvy, zkoušely je míchat a dělat s nimi barevné pokusy. V úterý 18. 3. děti navštívily koncert na Základní umělecké škole v Čáslavi, při kterém si děti poslechly a společně si zazpívaly jarní písně a seznámily se s hudebními nástroji. Děti ze třídy Berušek na závěr koncertu zazpívaly písně Já jsem muzikant a Jarní kalendář jako poděkování za krásný koncert. Ve středu 19. 3. si každá třída vyrobila Moranu z pečiva, se kterou se poté děti vydaly k řece Doubravě. Při tradičním vynášením Morany do řeky jsme vyhnali zimu říkankou ,,Zimo, zimo táhni pryč“. Také jsme se zapojili do akce ,,Ronovský Skořápkovník“ a připravili jsme barevná papírová vajíčka zdobená různými výtvarnými technikami. Na konci března jsme se připravovali na nadcházející Velikonoční svátky. Děti si namalovaly kraslice, učily se velikonoční koledy a upekly a ochutnaly tradičního velikonočního beránka a jidáše. Pro rodiče si děti připravili osení, okolo kterého uvázaly stuhu s mašlí nebo polepily velikonočními nálepkami. Také do osení vytvořily zápichy s velikonočními motivy. Paní Veselá dětem přišla ukázat jednu z lidových tradic, pletení pomlázky. Děkujeme za milou návštěvu. Třída Sluníček plnily úkoly Velikonočního zajíčka, které je zavedly jeho k pokladu. Děti si také zkoušely koledovat a začínaly se těšit na Velikonoce. První týden v dubnu nás čekalo téma čtyř živlů (oheň, země, voda, vzduch), při kterém děti poznávaly, k čemu jsou živly užitečné nebo naopak jak můžou být nebezpečné. Při pobytu venku děti zkoumaly různé přírodniny, ukazovali jsme si, jak vzniká popel a využívali jsme vodní prvky na zahradě. V tomto týdnu jsme již začali připravovat školní zahradu, uklízeli jsme popadané větve, sázeli jahody, stěhovali venkovní nábytek a uklízeli domečky. Děti také vyzkoušely novou kyvadlovou houpačku. Na konci týdne nás navštívilo divadlo Koloběžka s představením ,,Šel zahradník do zahrady“. V dalším týdnu jsme se věnovali bezpečnému chování v silničním provozu. Také jsme si s dětmi povídali o práci záchranných složek, jak bychom se měli zachovat u nehody ad. Ve čtvrtek 11. 4. jsme navštívili místní hasičskou zbrojnici, kde se děti dozvěděly o práci hasičů, prohlédli si hasičská auta a vyzkoušely si hasit z hasičské stříkačky. Děkujeme hasičům za příjemně strávený čas v hasičské zbrojnici a ukázky hašení. V pátek 12. 4. mohly děti vidět praktické ukázky první pomoci od pana záchranáře. Na konci dubna nás čeká Čarodějnický rej, při kterém budou mít děti možnost ochutnat uzeniny z čarodějnického kotlíku a následně nás budou čekat různé soutěže a pálení čarodějnice. Dále se budeme těšit na další blok a připravované akce v květnu a červnu

  Jak jsme prožili leden – únor v mateřské škole

  Nový rok jsme v mateřské škole přivítali za tónů písně My tři králové. V prvních dnech byly děti plné zážitků z Vánoc, o kterých jsme si povídali a týden jsme zakončili Tříkrálovou koledou, kterou jsme zazpívali v místních obchodech, na městském úřadě a letos poprvé i ve všech třídách na základní škole. Děti byly z tohoto nového zážitku nadšené, jelikož mnoho z nich tak mohlo koledou potěšit své sourozence nebo kamarády, kteří již navštěvují základní školu. My tímto děkujeme za spolupráci a věříme, že budeme moci koledu zopakovat u napřesrok. V dalším týdnu jsme se věnovali paní Zimě. Počasí nám přálo a slabá sněhová nadílka lákala k hrátkám ve sněhu. Sníh a led jsme ale také zkoumali lupami, pod mikroskopem a zkoušeli si různé pokusy – pozorovali jsme jak led taje, malovali jsme barevným ledem, solili ho. Protože nám v prosinci skončilo cvičení v rámci programu Sportovní školičky, plynule jsme navázali na páteční sportovní dopoledne sami. Děti si pohyb užívají a je důležité je k němu v dnešní době vést. Pokračovat proto plánujeme dle počasí až do dubna. Novinkou je v mateřské škole i nabídka lyžařského kurzu. Ten organizuje firma Ski Fanatic a přihlášené děti si tak mohou ve čtyřech lekcích na sjezdovce v Hlinsku osvojit základy lyžování. Protože se zimou úzce souvisí různé virózy a nemoci, naučili jsem se, jak se v zimě chovat, tak, abychom neonemocněli a jak posilovat své zdraví. Na konci lednového bloku jsme se podívali na severní a jižní pól, kouzlili zmizíkem na ledovou plochu nabarvenou tuší a vyrobili si tučňáky. Úplným závěrem jsme si představili zimní sporty, vyzkoušeli je a uspořádali zimní olympiádu konanou v tělocvičně ZŠ. Tady jsme soutěžili ve třech disciplínách – bruslení, hokej a lyžování. Děti byly moc šikovné a za své sportovní výkony dostaly medaili a nanuk. Únor jsme zahájili Hromnicemi a vydali jsme se do vesmíru. Téma raket, kosmonautů, planet a vesmíru je pro děti vždy trochu tajemné a záhadné a baví je proměňovat se v kosmonauty a vydávat se na pomyslnou cestu do vesmíru. Protože ne každý může být kosmonautem a je pro to potřeba o sebe pečovat, zkusili jsme blíže poznat svá těla. Věnovali jsme se kostem, svalům, orgánům, ale i našim smyslům. Nezapomněli jsme ani na lidi s handicapem. Vyzkoušeli jsme si například používat pouze jednu ruku, nohu, nepoužívat zrak. Snažili jsme se, aby děti pochopily, jak je důležité dbát na svou bezpečnost a snažit se minimalizovat možné úrazy. Začali jsme také se třídou Sluníčka a Berušky jezdit do solné jeskyně v Třemošnici. Tyto pobyty pro nás nejsou novinkou. Již jsme je absolvovali minulý rok, a protože si děti pobyty v jeskyni užívaly a jsou pro ně i zdravotně přínosné, rozhodli jsme se je zopakovat i letos. Byla to pro nás i příležitost získat poznatky k dalšímu tématu, kterým byla povolání a řemesla. Viděli jsme totiž například práci strojvedoucího, průvodčího, řidiče, recepčního a jiné. Další povolání jsme mohli shlédnout při návštěvě místních firem a obchodů, kterým za to tímto děkujeme. Konec února byl ve znamení příprav na Masopust. Každá třída si připravovala své tematické kostýmy – ti nejmenší masky zvířátek, u Sluníček doplňky k šaškům a na Beruškách se to hemžilo řemesly. Tady bychom chtěli poděkovat rodičům za spolupráci při přípravách kostýmů. Měli jsme možnost ochutnat zabijačkové speciality a celý týden jsme si zpívali píseň Já jsem muzikant. Společně s dětmi jsme také připravili něco dobrého na zub – masopustní koláčky, šátečky, preclíky. Na samotný Masopust jsme pozvali zástupce města, místní seniory a bývalé zaměstnance. Měli možnost s námi strávit dopoledne plné písní, soutěží a hodování. Tímto jsme zakončili období veselí a radosti a zahájili období půstu a příprav na velikonoční svátky.

  Za kolektiv MŠ Doležalová Jitka

  PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  Letošní podzimní počasí nám všem opravdu hodně dlouho připomínalo teplé letní dny, které nám umožnily naplno využít naši velkou školní zahradu jak k hrám, tak i k podzimním aktivitám. Během října děti dostaly nové zahradní prvky – domeček, lanovou dráhu, stěnu na lezení, lávku na řetězech z pneumatik, dřevěné kuchyňky do venkovních domečků, basketbalový koš, dvě nové lavičky a pružinovou houpačku – autíčko. Všechny jsme si je vyzkoušeli a děti si je velmi oblíbily. Během podzimních prázdnin byly instalovány nové police do kabinetů tělesné a hudebně dramatické výchovy. Získali jsme tak mnohem víc přehlednějšího prostoru pro pomůcky pro výchovně vzdělávací práci. V tematických celcích v říjnu se děti věnovaly podzimní sklizni ovoce a zeleniny, vypravovali jsem si co se sklízí na poli a podzimnímu počasí. Děti společně s paní učitelkami vyrobily z ovoce pečené čaje, které si mohly zakoupit návštěvníci Hvězdičkových vánočních trhů v Ronově. Část výtěžku bude opět použita k adopci některého zvířátka v oboře Žleby. Všechny děti se zapojily do úklidu listí na zahradě a počasí nám přálo i na pouštění draků. Ve spolupráci s městem Ronov n. D. a základní školou jsme v posledním říjnovém týdnu uspořádali výstavu výtvarných prací na téma podzimní tvoření, PODZIMOBRANÍ. Věříme, že se výtvarné práce všech dětí návštěvníkům výstavy líbily. Většina dětí ze tříd Sluníčka a Berušky od 3. listopadu docházely do tělocvičny, kde si užily 7 lekcí Sportovní školičky a v dalších zimních měsících budou tělocvičnu využívat ke sportovním aktivitám. Firma Zahradnictví Hraňo Žehušice nám vysadila na školní zahradě tři nové stromy – dub a jeřáb a kaštan, které nahradily již starý a poškozený javor a kaštan. Velmi oblíbeným tematickým celkem je „Svatý Martin“, který nám už hodně připomíná blížící se zimu. Děti se seznámily se svatomartinskými tradicemi, naučily se nové písničky a básničky a ve všech třídách si upekly tradiční dobroty – svatomartinské rohlíčky. Poslední listopadové týdny jsme věnovali volně žijícím zvířatům a jejich ukládání k zimnímu spánku a přicházející zimě. Navštívilo nás Divadlo Koloběžka s divadelním představením „Co malí medvědi o podzimu nevědí“. Začali jsme společně připravovat mateřskou školu na období adventu její výzdobou zahrady a vnitřních prostor.

  ADVENT A VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  Posledním integrovaným blokem kalendářního roku je blok s názvem „Adventní setkání i s Barborkou, Mikulášem a Lucií“. Tento blok je naplněn pro děti velkým množstvím zajímavých aktivit. Období adventu je pro ně časem očekávání a těšení, a proto i my všichni v mateřské škole připravujeme spolu s dětmi takové aktivity, aby si je děti co nejvíc užily a zpříjemnily dny před vánočními svátky. Vyzdobili jsme zahradu, vytvořili zimní dekoraci do truhlíků na okna, ozdobili jsme vánoční stromek a postavili na zahradě jesličky. Ozdobili jsme si vánoční stromečky ve třídách a nechyběla ani vánoční výzdoba tříd a šaten. Zúčastnili jsem se Hvězdičkových adventních trhů prodejem pečených čajů a děti ze třídy Berušky vystoupily spolu se skupinou Bartet s pásmem vánočních koled před rozsvícením vánočního stromu v ronovském parku. Připomněli jsme si tradice a zvyky, které jsou spojené se svátkem sv. Barbory a sv. Lucie. Ve čtvrtek 7. 12. starší děti navštívily kino v Čáslavi a zhlédly zde pohádku O čertovi a jiné vánoční pohádky. V pátek 8. prosince proběhla v mateřské škole Čertovská slavnost. Děti spolu s rodiči se zde setkaly s veselou trojicí Mikulášem, čertem a andělem. Pekelná kniha skrývala zapsané malé či větší hříchy a všichni slíbili, že se určitě polepší. Za mikulášskou nadílku děti poděkovaly říkankami a písněmi. Potom spolu s rodiči v tvořivé dílničce vyrobily dárky pro obyvatele DPS a pro seniory z Klubu seniorů. Čekaly zde na děti i zábavné činnosti a hry na interaktivní tabuli. Pohoštění pro všechny připravily děti ve třídách. Ve čtvrtek 14. 12. zpříjemnily děti ze třídy Berušky předvánoční čas obyvatele DPS s pásmem vánočních písní, říkanek a koled a předaly jim dárky vyrobené na Čertovské slavnosti. Děti ze všech třech tříd si upekly vánoční cukroví. A co nás ještě čeká do Vánoc? V úterý 19. 12. předáme pí. Holcmanové pro její zvířata pochoutky – usušené pečivo, jablka, které přinesly děti do MŠ v rámci spolupráce s rodiči. V létě se budeme těšit na její poníky, kteří nás povozí na zahradě MŠ. Štědrý den proběhne v mateřské škole 20. 12. Společně si zazpíváme koledy, ochutnáme cukroví a rozbalíme dárky, které budou mít děti pod stromečkem. Paní kuchařky nám připraví tradiční vánoční svačinu a oběd, vánočku, rybu, brambory a ochutnáme i bramborový salát, který si děti ráno společně připraví. Vánoční pohádku „O veselém vánočním stromečku“ nám 21. 12. přiveze Divadélko Koloběžka. S končícím rokem bychom chtěli poděkovat zřizovateli MŠ, městu Ronov nad Doubravou, za podporu a vstřícnost při řešení problémů, které se týkají chodu mateřské školy i při opravách a investicích během celého roku Nyní se již všichni těšíme na vánoční svátky a na prázdniny, které si užijeme se svými blízkými. V novém roce 2024 máme pro děti připraveno mnoho dalších báječných dnů v mateřské škole naplněných zajímavými činnostmi a aktivitami. Přejeme všem krásné Vánoce plné rozzářených dětských očí a v roce 2024 všem hodně zdraví a osobní spokojenosti.

  NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  Přišlo září a s ním i nový školní rok. V mateřské škole budeme i letos pracovat s dětmi podle školního vzdělávacího programu „Rok v kruhu“, jehož podstatou je seznamování dětí s českými lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji v jednotlivých ročních obdobích. I nadále budeme plnit plán EVVO, pomocí kterého v dětech rozvíjíme lásku k přírodě a k její ochraně. S novým školním rokem 2023/2024 se změnilo personální obsazení. Složení tříd je následující: Kytičky -24 dětí, paní učitelky Jana Ševčíková, Marcela Hozlárová a asistentka pedagoga Andrea Vávrů. Sluníčka – 24 dětí, paní učitelky Kateřina Šrámková Dis, Veronika Bačkorová a asistentka pedagoga Bc. Petra Kabeláčová. Berušky – 25 dětí, paní učitelky Mgr. Bc. Barbora Mrázková, Bc. Jitka Doležalová, slečna učitelka a asistentka pedagoga Veronika Kohoutová DiS. Do našeho pracovního kolektivu patří také školnice Růžena Vančurová, domovnice paní Věra Zvěřinová a kuchařky, které výborně vaří, paní Ida Dopitová s paní Martinou Král Gaššovou. O údržbu mateřské školy se stará pan Aleš Mrázek. Od nového školního roku jsme zavedli novou elektronickou aplikaci Naše MŠ, kde mohou rodiče omlouvat děti, komunikovat s pracovníky MŠ, získávat informace a zprávy ohledně akcí a dění v mateřské škole. Koncem září se všechny tři třídy vydaly na výlet do Obory Žleby. Prošli jsme se zámeckým parkem a oborou nás provedl pan Ondřej Pelikán. Poskytl nám poučné vyprávění o bílých jelenech a fascinující ukázky dravců, během kterých jsme mohli vidět mnoho dravců, sov a také největšího pěvce – krkavce. S podzimem přišel čas sklizně zeleniny a ovoce a příprava zahrady na zimu. Z našeho vypěstovaného ovoce a také ve spolupráci s rodiči, kteří na naši výzvu dali dětem do MŠ mnoho druhů čerstvého i zmraženého ovoce, vyrábíme různé pokrmy, např. pečené čaje, sušíme křížaly, pečeme koláče, vyrábíme ovocné saláty a polévky. Letos jsme 6. října připravili na školní zahradě Podzimní slavnost, kde si děti spolu s rodiči mohly vyrobit zvířátko z kaštanů, vytvořit draka a barevný list na výzdobu plotu MŠ. Rodiče s dětmi aranžovali podzimní truhlíky na výzdobu MŠ. Tatínci, kteří byli ochotni pomoci s realizací nových záhonů na školní zahradě, nám velice pomohli a touto cestou jim velmi děkujeme. Učitelky společně s dětmi připravily bohaté občerstvení. Děti a rodiče mohli ochutnat dýňovou polévku, jablečný a cuketový koláč nebo ovocný salát z ovoce, které děti přinesly. Prvňáčky ze ZŠ jsme i letos pozvali na brambory pečené v ohni. Jsme rádi, že naše pozvání přijali. Bylo velmi příjemné setkat se s našimi loňskými předškoláky. Na školní zahradě nám také přibyly nové zahradní prvky, které dětem zpestří pobyt venku. Během školního roku děti čeká celá řada divadelních představení, různé slavnosti, tradice a svátky. I letos počítáme z účastí na jarmarku spojenou s prodejem pečených čajů, kdy část výtěžku bude věnována oboře Žleby na adopci zvířátka. Navštívíme některé místní organizace a spolky, vydáme se na výlety. Děti ze třídy Berušky se také účastní recitací a zpěvem na Vítání občánků. V červnu zakončíme školní rok tradiční Svatojánskou slavností, na které se rozloučíme s našimi předškoláky.