Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

Vítejte na stránkách mateřské školy.

 • Provoz MŠ je zajišťován od 6:00hod. do 16:00 hod.
 • Mateřská škola má 3 třídy:
 • Třída Kytičky – 24 dětí
 • Třída Sluníčka – 24 dětí
 • Třída Berušky – 24 dětí
 • Informace o jednotlivých třídách, jejich třídním vzdělávacích programu,
  plánovaných akcích nebo obsahu týdenních bloků naleznete pod obrázkovou
  ikonou třídy (Berušky, Sluníčka a Kytičky)

  Konec školního roku v mateřské škole

  Školní rok se nám přehoupl, léto a prázdniny jsou za dveřmi a my si s dětmi užíváme poslední dny a týdny před koncem školního roku. Duben jsme zakončili čarodějnickým rejem a s chutí jsme se vrhli na květnová témata, kterými byla Rodina, Moje maminka, Máme rádi zvířata, Naše Země a recyklace a měsíc jsme zakončili Týdnem dětské radosti. K tématu rodiny si děti nosily fotografie, nad kterými jsme si pak povídali, pojmenovávali členy rodiny, vyzkoušeli jsme si domácí práce a děti zkoušely vymyslet, komu a jak mohou ony samy doma pomoci. Plynule jsme navázali na maminky, kterým jsme ke Dni matek vyrobili přáníčko a kytičku. Děti ze třídy Sluníčka došly potěšit obyvatele DPS, se kterými si vyrobili ptáčka z kartonu a vlny. Strávili tak příjemné dopoledne plné úsměvů a radosti. V závěru tohoto týdne proběhlo fotografování jednotlivých tříd, školní focení a fotografování dětí na tablo. V termínu 2. – 16. května probíhal také zápis do mateřské školy. Příští rok se tak můžeme těšit na 19 nových dětí, 6 dětí přijato nebylo kvůli povinnému snižování počtu na dvouleté děti. Jedno přijímací řízení bylo přerušeno. Stále se potýkáme s problémem spádovosti, který je jedním z kritérií pro přijetí. Spádovost je tvořena trvalým bydlištěm, kterým je pro naši MŠ bydliště v Ronově, Mladoticích a Moravanech. Okolní obce vytvořenou spádovost nemají, proto se snižuje procento úspěšnosti na přijetí. Naše MŠ ale úzce spolupracuje s okolními mateřskými školami, a tak věříme, že se nepřijaté děti umístí právě v nich. Se zvířátky jsme vstoupili do poloviny května. V rámci spolupráce s místními podnikateli a firmami jsme navštívili místní kravín, kde nás provedl pan Vomáčka a ochotně odpovídal na zvídavé dotazy dětí. Tímto mu děkujeme a budeme se těšit na příští návštěvu. S dětmi jsme si také zašli na vycházku do bažantnice. Cestou jsme pozorovali hlavně ptactvo, ale i jiné obyvatele ze zvířecí a hmyzí říše. Pro děti byla taková vycházka příjemným zpestřením. Vysvětlili jsme si, že je nutné se o naši Zemi starat a pečovat, abychom o taková místa nepřišli, ale naopak jich bylo spíše víc. Plynule jsme tak navázali na téma Naše Země a recyklace. Zapojili jsme se do akce Ukliďme Česko, kdy děti ze třídy Kytičky a Sluníčka pomohly zbavit okolí mateřské školy odpadků. Třída Berušek se zatím vydala na exkurzi do vzdělávacího centra Planeta Hlinsko, kde se zábavnou formou seznámila s procesy a úkazy, které se odehrávají na planetě Zemi. Děti si zde mohly vyzkoušet různé intenzity zemětřesení, pomocí tabletu rozpohybovaly dinosaury, poznaly cestu kapky vody a mnoho dalšího. Třídy Kytičky a Sluníčka v rámci výletu zavítaly na Zvěřinec na statku do Chuchle u Jeřišna, kde měly děti možnost potkat hospodářská, domácí, ale i exotická zvířátka. Nejenže si mohly pohladit a nakrmit koníky, kozy apod., ale sáhly si i na agamu, želvu, surikatu a dokonce si mohly pochovat i hada. Z výletu byly děti unešené a o zážitcích si ještě dlouho vyprávěly. S dětmi ze Sluníček a Berušek jsme se také dvakrát vydali za vodními hrátky do bazénu v Třemošnici. Cestu jsme absolvovali vlakem a v bazénu se děti hravou formou s využitím plaveckých pomůcek seznamovaly s vodou. Byly nadšené a z vody se jim vůbec nechtělo. Květen jsme uzavřeli Týdnem Dětské radosti, kdy si děti mohly přinést svou oblíbenou hračku, se kterou si hrály a vzájemně si je ukazovaly. Společně jsme pak oslavili Den děti na školní zahradě různými soutěžemi, za které byly děti odměněny medailí a sladkou odměnou. Ve spolupráci s našimi báječnými kuchařkami si také mohly vychutnat hamburger a výborné muffiny. Ani červen nebyl ochuzen o různé aktivity. V prvním týdnu, ve kterém jsme rekapitulovali rok v mateřské škole, se vydala na výlet třída Berušek. Zajeli jsme si do Slatiňan a procházkou přírodní rezervací kolem Kochánovických rybníků jsme došli až na Kočičí hrádek. Nejenže měly děti možnosti vidět rozmanitou faunu a floru kolem vod, ale cestou lesem se setkaly i s žabičkami a slepýšem. Na Kočičím hrádku si snědly oběd, odpočinuly si a pohrály a pak už jen seběhly kolem ohrad s koňmi zpět do Slatiňan. Cestování tím neskončilo, protože v dalším týdnu jsme se vydali na poznávání světa. Sice jen prstem po mapě, ale přenesli jsme se na různé kontinenty naší planety a poznávali kultury a zvyky jejich národů. V závěru týdne byly děti, které odchází do ZŠ, pozvány na hravé dopoledne na dvoře základní školy. Pro předškoláky zde byly připraveny různé hry a aktivity a také se mohly blíže seznámit se svou budoucí třídní učitelkou. Jsme za tuto spolupráci škol rádi a věříme, že usnadní dětem vstup do nové etapy života. Nezapomněli jsme ani na svátek otců, kdy si děti tatínky nakreslily a učitelky jim pomohly vyplnit o tatínkovi dotazník. Některé odpovědi a pohledy dětí na tatínky byly opravdu úsměvné 😊 Ve čtvrtek 20. června proběhla v MŠ informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, které se mohly účastnit se svými dětmi, a kromě vyplňování potřebných dokumentů měly možnost se blíže seznámit s personálem, rytmem mateřské školy, třídami i školní zahradou. Po schůzce jsme pro beruškové děti uspořádali spaní v mateřské škole, aby si ty poslední dny opravdu užily plnými doušky. Noční hledání pokladu na školní zahradě a diskotéka v pyžamech je pro děti opravdovým zážitkem. Nezadržitelně se nám blížilo každoroční loučení s dětmi, které odchází do základní školy, ale i s celým školním rokem. Letos se neslo v indiánském duchu. S nejstaršími dětmi jsme kouzlili s batikou a připravili si nádherná trička. Všichni jsme si vytvořili indiánské čelenky a zdatnější i náhrdelníky. Napříč třídami se nesly indiánské básničky a písničky, které pak děti přednesly na Svatojánské slavnosti. Součástí slavnosti bylo i pasování na školáky a pomyslné předávání dětí jejich nové třídní učitelce. Na slavnost byli pozváni rodiny dětí, zástupci města a základní školy. Spolu s dětmi jsme připravili program a občerstvení. Přestože byla nálada veselá a příjemná, nevyhly se mnohým při pasování na školáky slzičky. Nakonec jsme si již jen povídali o tom, kam se o prázdninách chystáme, jak se tam dostaneme a také jsme si zopakovaly, jak se chovat bezpečně tak, aby prázdniny neskončily nepříjemným zážitkem. V rámci spolupráce se Statečkem plným zvířátek měly děti také možnost povozit se na ponících. Ráda bych ještě zmínila letošní úspěch dětí v soutěži Požární ochrana očima děti a mládeže. Se svými výtvarnými pracemi se umístily takto:

  Okresní kolo

  Aleš Karas – kategorie M1 1. místo Ellen Chudomelová – kategorieM1 2. místo Vivien Mikov – kategorie M1 3. místo Eliška Tomanová – kategorie M2 1. místo Yvona Egidy – kategorie M2 3. místo

  Krajské kolo

  Aleš Karas – kategorie M1 1. místo Yvona Egidy – kategorie M2 1. místo

  Republikové kolo

  Aleš Karas – kategorie M1 2. místo

  Vítězům gratulujeme. Práce ostatních dětí byly předány místnímu sboru dobrovolných hasičů, kde jim budou připomínat, jak děti vidí důležitost jejich práce. Další krásné věcné ceny jsme získali za účast ve výtvarné soutěži „Sopky Železných hor“ pořádané Národním geoparkem Železné hory, kdy se třída Berušky umístila na 1. a třída Sluníčka na 2. místě. Kdo dění v naší mateřské škole sleduje, určitě ví, že se ji stále snažíme modernizovat a vylepšovat. Letos opět přibyly na školní zahradě nové herní prvky. Na konci května bylo realizováno jezírko, protože vodní prvek nám zde ještě chyběl. Krátce po realizaci jsme s dětmi mohly pozorovat první potápníky a hmyz, který jezírko ocenil jako pítko. Zároveň jsme tak získali letní výběh pro naši želvu. Zapojili jsme se do grantu MAS Železnohorského regionu na regeneraci přírody a krajiny a pokud grant získáme, plánujeme vysadit na školní zahradě další ovocné stromy. Protože je z údržby zahrady velké množství posečené trávy, rozhodli jsme se vybudovat zde velkokapacitní kompostér a recyklovat tento organický materiál. Ale ani samotná budova nepřijde zkrátka. Během léta je v plánu oprava všech venkovních schodů. Mateřská škola bude otevřena v prázdninovém provozu do 19. července. Od 2. září se pak budeme těšit na nové i staré tváře. Závěrem bych ještě chtěla poděkovat za podporu zřizovateli Město Ronov nad Doubravou, za spolupráci místním organizacím, spolkům, firmám, soukromníkům, ale i rodičům. Díky patří i vedení, veškerému pedagogickému a provoznímu personálu mateřské školy. Protože bez vás a nás všech, by to nešlo. Přejeme krásné léto a pohodové prázdniny! Za kolektiv MŠ Bc. Jitka Doležalová

  Jaro v mateřské škole

  Po masopustním veselí nastalo v naší mateřské škole období klidu nad knihou. V tomto týdnu si s dětmi povídáme o pohádkových postavách, autorech a ilustrátorech dětských knih. Děti si přinesly své oblíbené knihy do tříd, které s radostí ukazovaly svým kamarádům. Děti ze třídy Berušek si společně vytvořily vlastní knihu pohádek z nakreslených obrázků. V pondělí 26.2. jsme navštívili městskou knihovnu, kde paní Smolová dětem ukázala prostředí knihovny, jak se označují knihy a kde můžeme najít dětské knihy nebo časopisy. Také děti poučila, jak se ke knihám nechováme a co se s nimi nedělá. Děkujeme paní Smolové za spolupráci a příjemně strávený čas v knihovně. Ve středu 28.2. nás před odpočinkem na lehátku navštívila děvčata ze 4. třídy ZŠ a přečetly dětem pohádky. Děkujeme Elence Novotné, Veronice Čechvalové a Esterce Kopové za jejich nápad a příjemně strávený čas u příběhů o Rumcajsovi. Ke konci týdne děti zhlédly představení ,,Pohádkové kouzlení“, při kterém měly možnost vidět různá kouzla a seznámit se s tím, jak kouzla fungují. V dalším týdnu jsme v celé mateřské škole probouzeli jaro, vyzdobili jsme si třídy jarními dekoracemi a výzdobou oken. V tomto týdnu děti poznávaly jarní květiny a pozorovaly je při vycházkách. Děti ze třídy Berušek a Sluníček se vypravily do bažantnice, kde při procházce pozorovaly, jak se příroda probouzí. Děti ze třídy Sluníčka procházely podél řeky Doubravy naučnou stezku, kde hledaly jarní kvítí a přiřazovaly je ke kartičkách. Během jarních prázdnin si děti připomněly tradiční pohádky, o kterých jsme si povídali celý týden. Děti během týdne společně vytvořily velkého pohádkového draka s několika hlavami. Na školní zahradě jsme s dětmi zasázeli macešky do truhlíků a také připravili Velikonoční stezku na plot, kterou děti mohly procházet s rodiči nejen z naší MŠ, ale i na procházkách Ronovem. Po jarních prázdninách nastal týden plný barev a tradic jarních svátků. Děti poznávaly barvy, zkoušely je míchat a dělat s nimi barevné pokusy. V úterý 18. 3. děti navštívily koncert na Základní umělecké škole v Čáslavi, při kterém si děti poslechly a společně si zazpívaly jarní písně a seznámily se s hudebními nástroji. Děti ze třídy Berušek na závěr koncertu zazpívaly písně Já jsem muzikant a Jarní kalendář jako poděkování za krásný koncert. Ve středu 19. 3. si každá třída vyrobila Moranu z pečiva, se kterou se poté děti vydaly k řece Doubravě. Při tradičním vynášením Morany do řeky jsme vyhnali zimu říkankou ,,Zimo, zimo táhni pryč“. Také jsme se zapojili do akce ,,Ronovský Skořápkovník“ a připravili jsme barevná papírová vajíčka zdobená různými výtvarnými technikami. Na konci března jsme se připravovali na nadcházející Velikonoční svátky. Děti si namalovaly kraslice, učily se velikonoční koledy a upekly a ochutnaly tradičního velikonočního beránka a jidáše. Pro rodiče si děti připravili osení, okolo kterého uvázaly stuhu s mašlí nebo polepily velikonočními nálepkami. Také do osení vytvořily zápichy s velikonočními motivy. Paní Veselá dětem přišla ukázat jednu z lidových tradic, pletení pomlázky. Děkujeme za milou návštěvu. Třída Sluníček plnily úkoly Velikonočního zajíčka, které je zavedly jeho k pokladu. Děti si také zkoušely koledovat a začínaly se těšit na Velikonoce. První týden v dubnu nás čekalo téma čtyř živlů (oheň, země, voda, vzduch), při kterém děti poznávaly, k čemu jsou živly užitečné nebo naopak jak můžou být nebezpečné. Při pobytu venku děti zkoumaly různé přírodniny, ukazovali jsme si, jak vzniká popel a využívali jsme vodní prvky na zahradě. V tomto týdnu jsme již začali připravovat školní zahradu, uklízeli jsme popadané větve, sázeli jahody, stěhovali venkovní nábytek a uklízeli domečky. Děti také vyzkoušely novou kyvadlovou houpačku. Na konci týdne nás navštívilo divadlo Koloběžka s představením ,,Šel zahradník do zahrady“. V dalším týdnu jsme se věnovali bezpečnému chování v silničním provozu. Také jsme si s dětmi povídali o práci záchranných složek, jak bychom se měli zachovat u nehody ad. Ve čtvrtek 11. 4. jsme navštívili místní hasičskou zbrojnici, kde se děti dozvěděly o práci hasičů, prohlédli si hasičská auta a vyzkoušely si hasit z hasičské stříkačky. Děkujeme hasičům za příjemně strávený čas v hasičské zbrojnici a ukázky hašení. V pátek 12. 4. mohly děti vidět praktické ukázky první pomoci od pana záchranáře. Na konci dubna nás čeká Čarodějnický rej, při kterém budou mít děti možnost ochutnat uzeniny z čarodějnického kotlíku a následně nás budou čekat různé soutěže a pálení čarodějnice. Dále se budeme těšit na další blok a připravované akce v květnu a červnu

  Jak jsme prožili leden – únor v mateřské škole

  Nový rok jsme v mateřské škole přivítali za tónů písně My tři králové. V prvních dnech byly děti plné zážitků z Vánoc, o kterých jsme si povídali a týden jsme zakončili Tříkrálovou koledou, kterou jsme zazpívali v místních obchodech, na městském úřadě a letos poprvé i ve všech třídách na základní škole. Děti byly z tohoto nového zážitku nadšené, jelikož mnoho z nich tak mohlo koledou potěšit své sourozence nebo kamarády, kteří již navštěvují základní školu. My tímto děkujeme za spolupráci a věříme, že budeme moci koledu zopakovat u napřesrok. V dalším týdnu jsme se věnovali paní Zimě. Počasí nám přálo a slabá sněhová nadílka lákala k hrátkám ve sněhu. Sníh a led jsme ale také zkoumali lupami, pod mikroskopem a zkoušeli si různé pokusy – pozorovali jsme jak led taje, malovali jsme barevným ledem, solili ho. Protože nám v prosinci skončilo cvičení v rámci programu Sportovní školičky, plynule jsme navázali na páteční sportovní dopoledne sami. Děti si pohyb užívají a je důležité je k němu v dnešní době vést. Pokračovat proto plánujeme dle počasí až do dubna. Novinkou je v mateřské škole i nabídka lyžařského kurzu. Ten organizuje firma Ski Fanatic a přihlášené děti si tak mohou ve čtyřech lekcích na sjezdovce v Hlinsku osvojit základy lyžování. Protože se zimou úzce souvisí různé virózy a nemoci, naučili jsem se, jak se v zimě chovat, tak, abychom neonemocněli a jak posilovat své zdraví. Na konci lednového bloku jsme se podívali na severní a jižní pól, kouzlili zmizíkem na ledovou plochu nabarvenou tuší a vyrobili si tučňáky. Úplným závěrem jsme si představili zimní sporty, vyzkoušeli je a uspořádali zimní olympiádu konanou v tělocvičně ZŠ. Tady jsme soutěžili ve třech disciplínách – bruslení, hokej a lyžování. Děti byly moc šikovné a za své sportovní výkony dostaly medaili a nanuk. Únor jsme zahájili Hromnicemi a vydali jsme se do vesmíru. Téma raket, kosmonautů, planet a vesmíru je pro děti vždy trochu tajemné a záhadné a baví je proměňovat se v kosmonauty a vydávat se na pomyslnou cestu do vesmíru. Protože ne každý může být kosmonautem a je pro to potřeba o sebe pečovat, zkusili jsme blíže poznat svá těla. Věnovali jsme se kostem, svalům, orgánům, ale i našim smyslům. Nezapomněli jsme ani na lidi s handicapem. Vyzkoušeli jsme si například používat pouze jednu ruku, nohu, nepoužívat zrak. Snažili jsme se, aby děti pochopily, jak je důležité dbát na svou bezpečnost a snažit se minimalizovat možné úrazy. Začali jsme také se třídou Sluníčka a Berušky jezdit do solné jeskyně v Třemošnici. Tyto pobyty pro nás nejsou novinkou. Již jsme je absolvovali minulý rok, a protože si děti pobyty v jeskyni užívaly a jsou pro ně i zdravotně přínosné, rozhodli jsme se je zopakovat i letos. Byla to pro nás i příležitost získat poznatky k dalšímu tématu, kterým byla povolání a řemesla. Viděli jsme totiž například práci strojvedoucího, průvodčího, řidiče, recepčního a jiné. Další povolání jsme mohli shlédnout při návštěvě místních firem a obchodů, kterým za to tímto děkujeme. Konec února byl ve znamení příprav na Masopust. Každá třída si připravovala své tematické kostýmy – ti nejmenší masky zvířátek, u Sluníček doplňky k šaškům a na Beruškách se to hemžilo řemesly. Tady bychom chtěli poděkovat rodičům za spolupráci při přípravách kostýmů. Měli jsme možnost ochutnat zabijačkové speciality a celý týden jsme si zpívali píseň Já jsem muzikant. Společně s dětmi jsme také připravili něco dobrého na zub – masopustní koláčky, šátečky, preclíky. Na samotný Masopust jsme pozvali zástupce města, místní seniory a bývalé zaměstnance. Měli možnost s námi strávit dopoledne plné písní, soutěží a hodování. Tímto jsme zakončili období veselí a radosti a zahájili období půstu a příprav na velikonoční svátky.

  Za kolektiv MŠ Doležalová Jitka

  PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  Letošní podzimní počasí nám všem opravdu hodně dlouho připomínalo teplé letní dny, které nám umožnily naplno využít naši velkou školní zahradu jak k hrám, tak i k podzimním aktivitám. Během října děti dostaly nové zahradní prvky – domeček, lanovou dráhu, stěnu na lezení, lávku na řetězech z pneumatik, dřevěné kuchyňky do venkovních domečků, basketbalový koš, dvě nové lavičky a pružinovou houpačku – autíčko. Všechny jsme si je vyzkoušeli a děti si je velmi oblíbily. Během podzimních prázdnin byly instalovány nové police do kabinetů tělesné a hudebně dramatické výchovy. Získali jsme tak mnohem víc přehlednějšího prostoru pro pomůcky pro výchovně vzdělávací práci. V tematických celcích v říjnu se děti věnovaly podzimní sklizni ovoce a zeleniny, vypravovali jsem si co se sklízí na poli a podzimnímu počasí. Děti společně s paní učitelkami vyrobily z ovoce pečené čaje, které si mohly zakoupit návštěvníci Hvězdičkových vánočních trhů v Ronově. Část výtěžku bude opět použita k adopci některého zvířátka v oboře Žleby. Všechny děti se zapojily do úklidu listí na zahradě a počasí nám přálo i na pouštění draků. Ve spolupráci s městem Ronov n. D. a základní školou jsme v posledním říjnovém týdnu uspořádali výstavu výtvarných prací na téma podzimní tvoření, PODZIMOBRANÍ. Věříme, že se výtvarné práce všech dětí návštěvníkům výstavy líbily. Většina dětí ze tříd Sluníčka a Berušky od 3. listopadu docházely do tělocvičny, kde si užily 7 lekcí Sportovní školičky a v dalších zimních měsících budou tělocvičnu využívat ke sportovním aktivitám. Firma Zahradnictví Hraňo Žehušice nám vysadila na školní zahradě tři nové stromy – dub a jeřáb a kaštan, které nahradily již starý a poškozený javor a kaštan. Velmi oblíbeným tematickým celkem je „Svatý Martin“, který nám už hodně připomíná blížící se zimu. Děti se seznámily se svatomartinskými tradicemi, naučily se nové písničky a básničky a ve všech třídách si upekly tradiční dobroty – svatomartinské rohlíčky. Poslední listopadové týdny jsme věnovali volně žijícím zvířatům a jejich ukládání k zimnímu spánku a přicházející zimě. Navštívilo nás Divadlo Koloběžka s divadelním představením „Co malí medvědi o podzimu nevědí“. Začali jsme společně připravovat mateřskou školu na období adventu její výzdobou zahrady a vnitřních prostor.

  ADVENT A VÁNOCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  Posledním integrovaným blokem kalendářního roku je blok s názvem „Adventní setkání i s Barborkou, Mikulášem a Lucií“. Tento blok je naplněn pro děti velkým množstvím zajímavých aktivit. Období adventu je pro ně časem očekávání a těšení, a proto i my všichni v mateřské škole připravujeme spolu s dětmi takové aktivity, aby si je děti co nejvíc užily a zpříjemnily dny před vánočními svátky. Vyzdobili jsme zahradu, vytvořili zimní dekoraci do truhlíků na okna, ozdobili jsme vánoční stromek a postavili na zahradě jesličky. Ozdobili jsme si vánoční stromečky ve třídách a nechyběla ani vánoční výzdoba tříd a šaten. Zúčastnili jsem se Hvězdičkových adventních trhů prodejem pečených čajů a děti ze třídy Berušky vystoupily spolu se skupinou Bartet s pásmem vánočních koled před rozsvícením vánočního stromu v ronovském parku. Připomněli jsme si tradice a zvyky, které jsou spojené se svátkem sv. Barbory a sv. Lucie. Ve čtvrtek 7. 12. starší děti navštívily kino v Čáslavi a zhlédly zde pohádku O čertovi a jiné vánoční pohádky. V pátek 8. prosince proběhla v mateřské škole Čertovská slavnost. Děti spolu s rodiči se zde setkaly s veselou trojicí Mikulášem, čertem a andělem. Pekelná kniha skrývala zapsané malé či větší hříchy a všichni slíbili, že se určitě polepší. Za mikulášskou nadílku děti poděkovaly říkankami a písněmi. Potom spolu s rodiči v tvořivé dílničce vyrobily dárky pro obyvatele DPS a pro seniory z Klubu seniorů. Čekaly zde na děti i zábavné činnosti a hry na interaktivní tabuli. Pohoštění pro všechny připravily děti ve třídách. Ve čtvrtek 14. 12. zpříjemnily děti ze třídy Berušky předvánoční čas obyvatele DPS s pásmem vánočních písní, říkanek a koled a předaly jim dárky vyrobené na Čertovské slavnosti. Děti ze všech třech tříd si upekly vánoční cukroví. A co nás ještě čeká do Vánoc? V úterý 19. 12. předáme pí. Holcmanové pro její zvířata pochoutky – usušené pečivo, jablka, které přinesly děti do MŠ v rámci spolupráce s rodiči. V létě se budeme těšit na její poníky, kteří nás povozí na zahradě MŠ. Štědrý den proběhne v mateřské škole 20. 12. Společně si zazpíváme koledy, ochutnáme cukroví a rozbalíme dárky, které budou mít děti pod stromečkem. Paní kuchařky nám připraví tradiční vánoční svačinu a oběd, vánočku, rybu, brambory a ochutnáme i bramborový salát, který si děti ráno společně připraví. Vánoční pohádku „O veselém vánočním stromečku“ nám 21. 12. přiveze Divadélko Koloběžka. S končícím rokem bychom chtěli poděkovat zřizovateli MŠ, městu Ronov nad Doubravou, za podporu a vstřícnost při řešení problémů, které se týkají chodu mateřské školy i při opravách a investicích během celého roku Nyní se již všichni těšíme na vánoční svátky a na prázdniny, které si užijeme se svými blízkými. V novém roce 2024 máme pro děti připraveno mnoho dalších báječných dnů v mateřské škole naplněných zajímavými činnostmi a aktivitami. Přejeme všem krásné Vánoce plné rozzářených dětských očí a v roce 2024 všem hodně zdraví a osobní spokojenosti.

  NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  Přišlo září a s ním i nový školní rok. V mateřské škole budeme i letos pracovat s dětmi podle školního vzdělávacího programu „Rok v kruhu“, jehož podstatou je seznamování dětí s českými lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji v jednotlivých ročních obdobích. I nadále budeme plnit plán EVVO, pomocí kterého v dětech rozvíjíme lásku k přírodě a k její ochraně. S novým školním rokem 2023/2024 se změnilo personální obsazení. Složení tříd je následující: Kytičky -24 dětí, paní učitelky Jana Ševčíková, Marcela Hozlárová a asistentka pedagoga Andrea Vávrů. Sluníčka – 24 dětí, paní učitelky Kateřina Šrámková Dis, Veronika Bačkorová a asistentka pedagoga Bc. Petra Kabeláčová. Berušky – 25 dětí, paní učitelky Mgr. Bc. Barbora Mrázková, Bc. Jitka Doležalová, slečna učitelka a asistentka pedagoga Veronika Kohoutová DiS. Do našeho pracovního kolektivu patří také školnice Růžena Vančurová, domovnice paní Věra Zvěřinová a kuchařky, které výborně vaří, paní Ida Dopitová s paní Martinou Král Gaššovou. O údržbu mateřské školy se stará pan Aleš Mrázek. Od nového školního roku jsme zavedli novou elektronickou aplikaci Naše MŠ, kde mohou rodiče omlouvat děti, komunikovat s pracovníky MŠ, získávat informace a zprávy ohledně akcí a dění v mateřské škole. Koncem září se všechny tři třídy vydaly na výlet do Obory Žleby. Prošli jsme se zámeckým parkem a oborou nás provedl pan Ondřej Pelikán. Poskytl nám poučné vyprávění o bílých jelenech a fascinující ukázky dravců, během kterých jsme mohli vidět mnoho dravců, sov a také největšího pěvce – krkavce. S podzimem přišel čas sklizně zeleniny a ovoce a příprava zahrady na zimu. Z našeho vypěstovaného ovoce a také ve spolupráci s rodiči, kteří na naši výzvu dali dětem do MŠ mnoho druhů čerstvého i zmraženého ovoce, vyrábíme různé pokrmy, např. pečené čaje, sušíme křížaly, pečeme koláče, vyrábíme ovocné saláty a polévky. Letos jsme 6. října připravili na školní zahradě Podzimní slavnost, kde si děti spolu s rodiči mohly vyrobit zvířátko z kaštanů, vytvořit draka a barevný list na výzdobu plotu MŠ. Rodiče s dětmi aranžovali podzimní truhlíky na výzdobu MŠ. Tatínci, kteří byli ochotni pomoci s realizací nových záhonů na školní zahradě, nám velice pomohli a touto cestou jim velmi děkujeme. Učitelky společně s dětmi připravily bohaté občerstvení. Děti a rodiče mohli ochutnat dýňovou polévku, jablečný a cuketový koláč nebo ovocný salát z ovoce, které děti přinesly. Prvňáčky ze ZŠ jsme i letos pozvali na brambory pečené v ohni. Jsme rádi, že naše pozvání přijali. Bylo velmi příjemné setkat se s našimi loňskými předškoláky. Na školní zahradě nám také přibyly nové zahradní prvky, které dětem zpestří pobyt venku. Během školního roku děti čeká celá řada divadelních představení, různé slavnosti, tradice a svátky. I letos počítáme z účastí na jarmarku spojenou s prodejem pečených čajů, kdy část výtěžku bude věnována oboře Žleby na adopci zvířátka. Navštívíme některé místní organizace a spolky, vydáme se na výlety. Děti ze třídy Berušky se také účastní recitací a zpěvem na Vítání občánků. V červnu zakončíme školní rok tradiční Svatojánskou slavností, na které se rozloučíme s našimi předškoláky.