Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou


Vážení rodiče,

z důvodu počtu nahlášených dětí upravuji provoz o letních prázdninách na třídu Sluníčka.

Dětem, které nebudou o letních prázdninách navštěvovat MŠ, odneste všechny věci ze šaten nejpozději v pátek 28. 6. 2019. Věci, které v MŠ zůstanou po ukončení červencového provozu, budou odvezeny do charity.

Děti, které budou navštěvovat MŠ v červenci, si věci odnesou poslední den svého pobytu v MŠ.

Zároveň upozorňuji, že v MŠ bude probíhat v červenci výstavba dopravního hřiště na pozemku proti vchodu na 1. třídu. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Z tohoto důvodu nebude branka na třídu Kytičky v červenci otevřena, vchod do MŠ bude jen z branky na třídu Sluníčka a Berušky.

Děkuji za pochopení.

Přeji všem krásné léto.

Mgr. Bc. Barbora Mrázková, ředitelka školy
Vážení rodiče, žádáme vás o nahlášení docházky vašeho dítěte v době provozu letních prázdnin nejdéle od pondělí 10.6. do čtvrtka 13. 6. 2019.
Prázdninový provoz mateřské školy:
1.7. – 4.7., 8. 7. – 12. 7., 26. 8. – 30. 8. 2019.
Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc červenec a srpen takto:
Neomezená celodenní docházka
122,-Kč za měsíc červenec a 68,-Kč za měsíc srpen.
Děti, které plní povinnou předškolní docházku 0,- Kč
Děti s OŠD 0,- Kč
Děti, které budou odhlášeny na celý prázdninový provoz, úplatu neplatí. Platby SIPO změníme automaticky.


Vážení rodiče, připomínáme fotografování tříd, které proběhne ve čtvrtek 16. 5. v dopoledních hodinách.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vážení rodiče, na základě informací od MŠMT a po domluvě se zřizovatelem mateřské školy vám sděluji změny v přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020.

1. Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy. Pro školní rok 2019/2020 je kapacita 14 přijímaných dětí.
2. Zápis do mateřské školy probíhá až do 16. 5. 2019.
3. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 21. 5. 2019 od 12.00 – 15.00 hodin v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě.
4. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí tzn., že
17. 5. 2019 bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí, vydáno rozhodnutí o přijetí bude 1. 6. 2019 a nabude rozhodnutí právní moci 16. 6. 2019.


Žádám rodiče dětí, které mají v příštím školním roce 2019/2020 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, aby mi přinesli neodkladně ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, které vydává základní škola, kam bylo dítě přihlášeno k povinnému základnímu vzdělávání.
Děkuji za spolupráci.
Mgr. Bc. Barbora Mrázková, ředitelka školyVážení rodiče, upozorňujeme, že na školní zahradě bude probíhat do konce dubna oprava zámkové dlažby a zabudování herních prvků. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu na školní zahradě a respektujte bezpečnostní opatření.
Z výše uvedených důvodů je Čarodějnický rej mateřské školy přesunut na pondělí 29. 4. 2019.

Vyhlašujeme brigádu na školní zahradě dne 26. 4. 2019 od 15:00 hodin zejména pro maminky /osázení bylinné spirály/ a zároveň pro tatínky, kteří se nemohli účastnit předchozí brigády /rozvoz hlíny do záhonů, rozvoz kačírku/.
Prosíme o nahlášení Vaší účasti učitelkám na třídy.
V případě nepříznivého počasí se brigáda ruší.


Vážení rodiče, z důvodu nemoci paní učitelky Vašíčkové odpadá 17. 4. 2019 kroužek angličtiny.


VÁŽENÍ RODIČE, Z DŮVODU ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÉHO PERSONÁLU BUDE PROVOZ NA
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 18. 4. 2019 OMEZEN NA TŘÍDU KYTIČKY. PROSÍME O
NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY VAŠEHO DÍDĚTE OD 8. 4. – 12. 4. 2019.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.
Vážení rodiče, z důvodu nemoci paní učitelky Vašíčkové odpadá 3. 4. a 10.4. kroužek angličtiny.

Vážení rodiče, v případě Odkladu školní docházky potřebujete pro zápis do
základní školy:

1. Potvrzení dětského lékaře nebo jiného odborného lékaře, kam docházíte
s Vaším dítětem

2. Potvrzení Školského poradenského zařízení – Pedagogicko-psychologická
poradna

Kontaktní údaje na Pedagogicko – psychologickou poradnu

telefon: 469 621 187
e-mail: chrudim@ppp-pardubice.cz(mailto:chrudim@ppp-pardubice.cz)

Poděbradova 842
537 01
Chrudim

PhDr. Jana Žítková

jana.zitkova@ppp-pardubice.cz(mailto:jana.zitkova@ppp-pardubice.cz)


VÁZENÍ RODIČE, OZNAMUJEME, ŽE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA
OTEVŘENA DNE 25. 3. 2019 /PONDĚLÍ/ DO 14:45 HOD.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


VÁŽENÍ RODIČE,

V MŠ SE STÁLE A VE VELKÉM POČTU VYSKYTUJÍ U DĚTÍ VŠI. ŽÁDÁME PROTO O
DŮKLADNÉ OŠETŘENÍ VŠECH DĚTÍ SPECIÁLNÍM ŠAMPÓNEM PROTI VŠÍM A V PŘÍPADĚ
VÝSKYTU VŠÍ NÁVRAT DO MŠ NEJDŘÍVE PO 2 DNECH LÉČENÍ /JEDNÁ SE O INFEKČNÍ
NEMOC/. ZÁROVEŇ ŽÁDÁME O VYPRÁNÍ ČEPIC A ŠÁL, ABYCHOM PŘEDEŠLI DALŠÍMU
ŠÍŘENÍ.

ZÁROVEŇ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE ZVÁŽILI NÁVRAT SVÉHO DÍTĚTE PO STŘEVNÍM
ONEMOCNĚNÍ HNED DRUHÝ DEN DO MŠ. BACIL V TĚLE JE MINIMÁLNĚ PO DOBU 3 DNÍ,
DOCHÁZÍ K PŘENOSU NEMOCI NEJEN MEZI DĚTI, ALE I PERSONÁL ŠKOLY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.


Platba stravného a úplaty za vzdělávání – ZMĚNA OD BŘEZNA

Platby za úplatu za předškolní vzdělávání a stravné se v souladu s vyhláškou
14/2005 § 6 ods. 7. jsou od měsíce března 2019 stanoveny na 15. den v
kalendářním měsíci. Platby se provádí pouze INKASEM jednorázovou srážkou.
Výjimečně lze povolit platbu v hotovosti na základě žádosti zákonného
zástupce.Prosíme zákonné zástupce o úpravu plateb SIPO /finanční hotovost na
účtu k 15. dni v měsíci/.
Děkujeme.
1.2., 4. 2. – 8. 2. 2019 – Omezení provozu na jedno oddělení /jarní
prázdniny /
Vážení rodiče, z důvodu počtu nahlášených dětí stanovujeme provoz na pololetní a jarní prázdniny na třídu Kytičky od 6:00 – 16:00 hodin. Děkujeme.

Vážení rodiče, potvrzení o výši vynaložených výdajů za úplatu za vzdělávání
v roce 2018 je k dispozici u učitelek na oddělení. Mrázková


Provoz mateřské školy po vánočních prádninách bude od 3. 1. 2019.
Zároveň oznamujeme, že máme během vánočních svátků hlášen výskyt neštovic u více jak 5 dětí z oddělení Berušky.


Vážení rodiče, na adventním jarmarku jsme vybrali částku 5495,- Kč. Tato
částka bude použita na nákup výukového materiálu pro děti mateřské školy.

Neprodané výrobky z jarmarku bude možno zakoupit v šatnách jednotlivých
odděleních do Adventní slavnosti 18. 12. 2018.


VÁŽENÍ RODIČE, V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE OPAKOVANĚ VYSKYTUJÍ U DĚTÍ VŠI. ŽÁDÁME
VÁS O PEČLIVOU KONTROLU VLASŮ VAŠICH DĚTÍ A PŘÍPADNÉ NAHLÁŠENÍ JEJICH
VÝSKYTU. PRO ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ DOPORUČUJEME DOMÁCÍ PÉČI ALESPOŇ DVA DNY,
ZAMEZÍ SE TÍM ČASTÉMU ŠÍŘENÍ. ZÁROVEŇ VÁS ŽÁDÁME O KONTROLU ČEPIC A JEJICH
PŘÍPADNÉ VYPRÁNÍ, VŠI SE MOHOU ŠÍŘIT I V ŠATNÁCH. DĚKUJEME.


Vážení rodiče, v mateřské škole byl 20. 11. 2018 hlášen výskyt NEŠTOVIC.

Inkubační doba planých neštovic trvá i tři týdny. K přenosu virů vzdušnou
cestou dochází den až dva před a pět dnů po nástupu vyrážky.

Plané neštovice se projevují zvýšenou teplotou
(https://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/plane-nestovice/), celkovou únavou a
četnou vyrážkou. Vyrážka se vysévá ve vlnách po dobu 2–6 dnů, svědí a
postupně se mění v pupínky a stroupky. K výsevu dochází nejprve v oblasti
hlavy (obličej, vlasy, víčka), později na hrudníku, někdy na celém trupu.
Vážení rodiče, z důvodu zahájení výstavby kanalizace a dle Veřejné vyhlášky vydané Městským úřadem Chrudim ze dne 1. 11. 2018 sděluji, že v termínu od 8. 11. – 31. 12. 2018 dojde k omezení provozu nebo případné uzavírce v ulici Pod Rybníkem a U Školky.

Za mateřskou školu doporučuji:

· Sledovat dopravní značení

· Dbát zvýšené opatrnosti při příchodu a odchodu do mateřské školy

· Respektovat dopravní značení

· Větší časovou dotaci pro příjezd do MŠ z důvodu možného komplikovaného parkování nebo parkovat v místech, kde není výstavba kanalizace zahájena.

Dopravní úsek bude na začátku a na konci cesty vždy označen dopravním značením a výstražnými světly.

Stavební práce budou prováděny po úsecích.

Po celou dobu bude zajištěn průchod pro chodce a bezpečný přístup k nemovitostem.

Děkuji za respektování bezpečnosti a pokynů.

Mgr. Bc. Barbora Mrázková, ředitelka školy


Z důvodu počtu nahlášených dětí na podzimní prázdniny v termínu od 29. 10. –
30. 10. 2018 stanovujeme provoz mateřské školy na oddělení Kytičky od 6:00 –
16:00 hodin.


Milí rodiče,

z důvodu podzimních prázdnin ve dnech 29. 10. – 30. 10. /pondělí – úterý/
bychom vás chtěli požádat o nahlášení docházky vašeho dítěte do mateřské
školy. Pro děti v povinném předškolním vzdělávání je v případě prázdnin
docházka automaticky omluvena, pokud zůstanu doma.

Docházku nahlaste učitelkám na oddělení nejpozději do 19. 10. 2018.


Milí rodiče,

z důvodu častějších proseb z vaší strany bychom vás chtěli požádat o
spolupráci v případě oslav svátků a narozenin vašich dětí v mateřské škole.
Od letošního roku bychom oslavy rádi uspořádali ve zdravějším stylu a s vaší
podporou a pomocí. Budeme rádi, pokud dětem do školky něco upečete, popř.
koupíte sáček perníčků nebo zdravějších sušenek, které děti snědí s
oslavencem v mateřské škole. Přivítáme také místo sladkostí jablíčka nebo
jiné ovoce.

Sladkosti ve formě bonbonů nebo čokolád bychom rádi zrušili.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Děkujeme za spolupráci.Školní rok 2018/2019 začíná 3. 9. 2018. Provoz mateřské školy je od 6:00 –
16:00 hodin. Seznam dětí na jednotlivých odděleních bude v posledním
prázdninovém týdnu k dispozici u učitelek na 2. oddělení nebo na tel. čísle
464600432. 3. 9. bude vyvěšen na dveřích každého oddělení. 30. 8. 2018
proběhne schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí.Prázdninový provoz mateřské školy bude probíhat v měsíci červenci a srpnu
dle nahlášených dětí na oddělení Sluníčka.

Žádáme zákonné zástupce dětí z oddělení Berušky a Kytičky o odnesení všech
věcí dětí ze šaten nejpozději v pátek 29. 6. 2018. Prosíme o kontrolu
odložených věcí na oknech, pokud věci zůstanou v MŠ, budou odvezeny do
sběrného boxu Charity.

Děti, které budou docházet na prázdninový provoz si VŠECHNY věci /včetně
přezůvek, oblečení na písek/ přinesou až v pondělí 2. 7. 2018.

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče, prosíme o nahlášení docházky Vašeho dítěte do mateřské školy
v průběhu hlavních prázdnin.

Docházku hlaste v termínu od 18. 6. – 20. 6. 2018 učitelce na oddělení.

Provozní doba mateřské školy o prázdninách je:

Červenec – 2. 7. – 13. 7. 2018

Srpen – 27. 8. – 31. 8. 2018

Výpočet úplaty za prázdninovou docházku je stanoven ve směrnici, kterou
naleznete na nástěnce v šatně a bude automaticky upraven v systému mateřské
školy.


Vážení rodiče, děti z mateřské školy – oddělení Berušky a Sluníčka –
vystoupí v rámci Svatojánského jarmarku a 40ti let mateřské školy dne 23. 6.
na náměstí v Ronově nad Doubravou. Vystoupení je od 13:30 hodin a potrvá 20
minut. Sraz dětí je ve 13:15 u knihovny. Po skončení akce budou děti předány
zpět rodičům.

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do pondělí 18. 6. 2018.


Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim přijme kvalifikovanou
uchazeče/ku (předškolní pedagogika podmínkou) na plný úvazek, nástup od 3.
9. 2018 a asistentku pedagoga /aprobace dle Zákona o pedagogických
pracovnících/. Práce v příjemném prostředí , přátelský kolektiv,
odpovídající ohodnocení. Pozice je vhodná i pro absolventy/ky. Budeme se
těšit na Vaše odpovědi. Prosím přikládejte i životopis.Školní výlet oddělení Kytičky a Sluníčka – Babiččin dvoreček, Licibořice

Den: 14. 6. 2018

Sraz: Do 7:45 hod., oddělení Kytičky a Sluníčka

Odjezd: 8:00 hod. od MŠ autobusem / p Kápička / autobus bez bezpečnostních
pásů

Návrat: 11:30 – 12:00 hod.

S sebou:

Batoh na záda, který dětem v průběhu cesty nebude padat.

V batohu budou děti mít – kapesníky, dostatek pití v uzavíratelné láhvi,
která neteče a děti ji mohou snadno otevřít a zavřít.

Nedávejte dětem sladkosti, děti po příjezdu na místo dostanou svačinu
přivezenou z MŠ a drobnou sladkost od pí učitelek.

Na sebe – vhodné oblečení dle hlášeného počasí, dobrou obuv /budeme se
pohybovat po farmě, v trávě/, pokrývku hlavy, popř. v případě horšího počasí
pláštěnku.

Bĕhem pobytu přijdou dĕti do kontaktu s drobnými domácími zvířaty, viz web.
stránky www.dvorecek-liciborice.cz.

Děti budou dle uvážení rodičů natřené opalovacím krémem a nastříkané
sprejem proti klíšťatům a komárům – učitelky nebudou děti v průběhu výletu
stříkat.

Žádáme rodiče, aby sdělili na svém oddělení, zda dítě trpí nevolností v
dopravních prostředcích a je potřeba podat před jízdou Kinedryl /učitelky ho
nemohou dávat, musí ho podat rodiče před odjezdem v šatně/


Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 je po
předchozí domluvě k vyzvednutí v ředitelně mateřské školy.


Školní výlet oddělení Berušky – Křížem krážem okolím Lichnice

Den: 8. 6. 2018

Sraz: 7:00 oddělení Berušky, odchod z mateřské školy v 7:15 hodin

Odjezd: 7:38 vlakem do Třemošnice, 8:32 autobusem na Podhrádí

Návrat: 14:45 do mateřské školy

/pojedeme vlakem z Třemošnice nebo Závratce v 14:33 hodin/

S sebou:

Větší batoh na záda, který dětem v průběhu cesty nepadá a vejde se do něj celodenní strava, kterou dostanou v mateřské škole.

V batohu budou děti mít – kapesníky, dostatek pití na celý den – uzavíratelná láhev, která neteče a má uzávěr, který děti sami zvládnout otevřít a zavřít.

Nedávejte dětem sladkosti, dostanou v průběhu výletu od učitelek za plnění úkolů.

Na sebe – vhodné oblečení dle počasí, kvalitní obuv – budeme převážně v lese a nezapomeňte na pokrývku hlavy.

Děti budou dle uvážení rodičů natřené opalovacím krémem a nastříkané sprejem proti klíšťatům a komárům – učitelky nebudou děti v průběhu výletu stříkat.


Fotografování dětí proběhne 2. 5. 2018 od 8:00 a bude probíhat celé
dopoledne.

Částka 250,- Kč se vybírá od 23. 4. 2018 – 27. 4. 2018.


Vážení rodiče, oznamujeme, že na 30. 4. a 7. 5. 2018 se provoz mateřské školy ze závažných provozních důvodů přerušuje.


Děkujeme.
Vážení rodiče,

již nyní, v jarních měsících, budou děti chodit v době pobytu venku na
školní zahradu. Dejte prosím dětem do školky, nejdéle do příštího týdne,
starší oblečení do šatny včetně obuvi. V opačném případě hrozí, že děti
ušpiní oblečení, ve kterém chodí běžně do školky.

Děti se budou na školní zahradě starat mimo jiné po zahrádku, budou si hrát
na písku, sportovat, proto žádáme o takové oblečení a obuv, které slouží
opravdu pro pobyt a hry venku.

Děkujeme.
Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat na již tradiční „Skořápkovník“,
který se koná v neděli 25. 3. 2018 od 14:00 hodin na náměstí u kašny v
Ronově nad Doubravou.

S touto akcí je spojené i vystoupení dětí z naší mateřské školy z oddělení
Berušky, které akci ve 14:00 hodin zahájí.

Prosíme rodiče dětí z oddělení Berušky o nahlášení učitelce na oddělení,
zda se jejich dcera/syn vystoupení zúčastní.

Sraz na akci je ve 13:50 před kašnou.

Děkujeme za vaši účast, podporu a v neposlední řadě i vámi vyrobená
velikonoční vajíčka na Skořápkovník, která můžete přinést přímo na akci nebo
v týdnu od 19. 3. do mateřské školy.
Mateřská škola srdečně zve na přednášku týkající se první pomoci u dětí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hlasování v soutěži

Jako každý rok, i v roce 2017 se děti naší MŠ zapojili do výtvarné soutěže
„Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“.

Pokud je chcete podpořit svými hlasy, můžete tak učinit následovně:

1.
www.pomahameprirode.cz
2.
Záložka – Soutěž 2017
3.
kategorie do 6 let 2017
4.
klik na u obrázků č. 1113 a 1114

Přímý odkaz:

http://www.pomahameprirode.cz/soutezni-kategorie/5-kategorie-do-6-let-2017/ 1069-1113.html

a

http://www.pomahameprirode.cz/soutezni-kategorie/5-kategorie-do-6-let-2017/1070-1114.html


Vážení rodiče, v mateřské škole se vyskytlo onemocnění moluska.

„Moluska patří mezi vysoce nakažlivá kožní onemocnění, které postihuje děti
i dospělé a projevuje se vznikem mnohočetných infekčních puchýřků po celém
těle. K přenosu viru dochází kontaktem s infikovanou osobou či infikovaným
předmětem.

Více na: https://www.maminka.cz/clanek/molusky-jak-se-jich-zbavit
Prosíme o kontrolu vašich dětí a případnou návštěvu dětského nebo kožního
lékaře.

Děkujeme za spolupráci.

Hygienické ošetření Mateřské školy Ronov nad Doubravou ohledně výskytu onemocnění MOLUSKA
• Provedena desinfekci hraček na odděleních
• Denně řádně umýváme a desinfikujeme umývárnu a WC dětí minimálně 1x dopoledne po odchodu na vycházku, po obědě a po uzavření oddělení
• Používáme virucidní, antivirové prostředky – na povrch a WC
• Používáme antibakteriální mýdla na odděleních
• Zveřejněna na každém oddělení a webu informace pro rodiče ohledně výskytu virového onemocnění
• Zvýšili jsme četnost větrání všech místností
• Zvýšili jsme hygienickou kontrolu dětí zvláště po WC
• Vizuelně děti kontrolujeme a v případě podezření na onemocnění kontaktujeme zákonné zástupce
Ředitelka školy provedla telefonickou konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích a Okresní hygienickou stanicí v Chrudimi, oddělení pro děti a mládež. Dle jejich sdělení mateřská škola podstoupila všechna preventivní a hygienická opatření, eliminovala výskyt nemoci.


Mateřská škola oznamuje, že bude v době vánočních prázdnin uzavřena do 2. 1. 2018. Provoz začne 3. 1. 2018

Vážení rodiče,

na Adventním jarmarku jsme vybrali 3990,- Kč. Tato částka byla vložena do
Klubu rodičů.

Z této částky byly do tříd zakoupeny tři CD přehrávače s USB vstupem v
celkové ceně 3000,- Kč, částka 900,- Kč byla rozdělena po 300,- Kč na každé
oddělení a bude použita na nákup drobných pomůcek pro děti.


Z důvodu velké nemocnosti dětí oznamujeme, že se Adventní slavnost přesouvá
na úterý 19. 12. 2017 od 15:00 hodin.


Adventní výlet na zámek Žleby 8. 12. 2017

· Celou školku čeká dopolední výprava na zámek, kde jsou objednané vánoční
prohlídky pro mateřskou školu.

· Doprava je autobusem společnosti Arriva, platí ji Spolek rodičů.

· V 9:15 odjíždí oddělení Kytičky a Sluníčka. V 9:45 odjíždí oddělení
Berušky. Návrat na oběd.

· Vstupné je placeno z třídního fondu.

· Dětem dejte do batůžku pití v uzavíratelné lahvi, kapesníky. Teple je
oblečte.

Pokud se Vaše dítě nebude exkurze účastnit, prosíme o nahlášení učitelce na
třídu do 1. 12., dítě zůstane v mateřské škole s pedagogickým dozorem.Vážení rodiče, nabízíme k nahlédnutí prosincové akce naší mateřské školy a
těšíme se na setkání při Adventní slavnosti, která se koná 15. 12. od 15:00
hodin v mateřské škole. Od 16:00hodin se společně sejdeme u vánočního
stromečku a zapálíme s andílky Adventní světlo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dovolujeme si vás informovat, že od 1. 11. 2017 je rozšířen pedagogický personál na 2. oddělení – Sluníčka – o dvě asistentky pedagoga. Jsou jimi Pavlína Čevelová a Kateřina Šrámková. Tyto posily by měly pomáhat konkrétním dětem na oddělení s činnostmi dle třídního vzdělávacího plánu, proto věříme, že jejich přítomnost přinese jen pozitiva.


Mateřská škola oznamuje, že provoz ve dnech 26. 10. – 27. 10. 2017 bude
sloučen na oddělení Kytičky od 6:00 – 16:00 hodin.


Mateřská škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim přijme na částečný
pracovní úvazek od listopadu 2017 a asistenta/ku pedagoga. Předpokládáme
zákonem požadovanou kvalifikaci.
Kontakt: Mgr. Barbora Mrázková, msronov@seznam.cz, tel. 464600434


Mateřská škola ve spolupráci s Doučovacím centrem SOVA z Čáslavi srdečně zve
na přednášku týkající se vývoje dětí v předškolním věku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ PROBĚHNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE DNE 23. ŘÍJNA OD 8. – 10.00
HODIN. V případě zájmu o sadu vánočního focení kontaktujte učitelky na
oddělení. Podrobné informace jsou na plakátu nebo v šatně na každém
oddělení.
 
 
 
 
 
 


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 29. 9. 2017

Z provozních důvodů oznamuji, že mateřská škola bude dne 29. 9. 2017
uzavřena.


ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

· Zahájení v týdnu od 2. 10. 2017

· Nutno vyplnit Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou = učitelka
kroužku /prázdné Zmocnění dostanete u učitelky na oddělení/

· Učitelka děti vyzvedne na oddělení a po ukončení kroužku je vrátí
zpět do třídy

· Logopedie – úterý od 13:00 – 14:00hodin – vyučující paní učitelka
Jana Ševčíková

· Angličtina – středa od 15:00 – 15:30hodin – vyučující paní učitelka
Hana Mencová

· Tvořivé ručičky – čtvrtek od 15:00 – 15:45 hodin – vyučující paní
učitelka Jana RůžičkováMateřská škola ve spolupráci s Mgr. Barborou Hušákovou pořádá zajímavou a
velice podnětnou přednášku na téma: „Vady řečí u dětí“.
Srdečně zveme.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Mateřská škola ve spolupráci s příspěvkovou organizací KROUŽKY VÝCH. ČECHY
nabízí v novém školním roce tyto kroužky:
ANGLIČTINA HROU

TVOŘIVÝ KROUŽEK

LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ
Podrobné informace najdete na letáku nebo u učitelek na odděleních.
 
 
 
 
 
 
 


OMLOUVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ŠKOLNÍ JÍDELNA – DEN PŘEDEM, NEJPOZDĚJI V DEN NEMOCI DO 7:00 HODIN NA TEL. ČÍSLO 464600435

JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ – DO 8:00 HODIN NA TEL. ČÍSLA ODDĚLENÍ, KAM DÍTĚ DOCHÁZÍ nebo na email: msronov@seznam.cz

KYTIČKY – 464600431

SLUNÍČKA – 464600432

BERUŠKY – 464600433


Rozdělení dětí na třídy pro školní rok 2017/2018 je k nahlédnutí na
vstupních dveřích oddělení Kytičky v týdnu od 28. 8. 2017. Od 4. 9. 2017
bude uveřejněn na vstupních dveřích všech odděleních.

Pokud by zákonní zástupci měli ohledně rozdělení tříd připomínky, prosím, aby kontaktovali učitelky sloužící v prázdninovém týdnu na oddělení Kytičky nebo si domluvili schůzku s ředitelkou školy. Pozdější rozdělení po začátku školního roku nebude možné nebo velmi složité z důvodu adaptace dětí.

Děti jsou do tříd rozděleny zpravidla podle věku s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a zvláštnostem.

Protože v tomto školním roce je 7 odkladů školní docházky, dochází k rozdělení 32 předškolních dětí na oddělení Berušky a Sluníčka.

Z důvodu ochrany osobních údajů nebudou tyto seznamy vkládány na web.

Veškeré informace o organizace školního roku včetně aktuálních formulářů
budou vloženy během příštího týdne. Nově nastupujícím budou tyto informace
předány v pondělí 28. 8. 2017 na informační schůzce na oddělení Kytičky od
16:00 hodin.Srdečně zveme na akci a těšíme se na setkání.
                                       

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 Informativní schůzka pro rodiče nastupujících dětí

                                       

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 


Prázdninový provoz mateřské školy:

3.7. – 4.7.,  10. 7. – 14. 7., 28. 8. – 1.9. 2017

Vzdělávací téma o prázdninách: Prázdniny jsou tady aneb – Bezpečnost o prázdninách, Prázdniny si užijeme /plán k nahlédnutí na nástěnce na oddělení Kytičky/

Provoz probíhá na oddělení Kytičky od 6:00 – 16:00 hodin. 


Vážení rodiče, žádáme vás o nahlášení docházky vašeho dítěte v době provozu letních prázdnin nejdéle do pátku 23. 6. 2017.

V době letních prázdnin bude v mš probíhat rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení na 2. a 3. oddělení.

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc červenec a srpen takto:

Neomezená celodenní docházka                               

50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen.                                                                      

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců

0,- Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců

50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen

Děti, které budou odhlášeny na celý prázdninový provoz, úplatu neplatí. Platby SIPO změníme  automaticky.


Po projednání se zřizovatelem oznamujeme, že mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena dne 7. 7. a od 17. 7. – 25. 8. 2017.

Od 17. 7. bude dva týdny probíhat v prostorách mateřské školy příměstský tábor pod vedením  Bc. Jany Kutilové. Zároveň nabízí letní program po celé prázdniny dětská skupina SPORT KIDS Třemošnice.

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc červenec a srpen takto:

Neomezená celodenní docházka – 50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen.

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců – 0,- Kč

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců – 50,-Kč za měsíc červenec a 30,-Kč za měsíc srpen

 Úplata bude formou inkasa nastavena automaticky po nahlášení Vašeho dítěte. Nahlášení dětí na prázdninový provoz proběhne v květnu.


  • PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nástup dětí: dle potřeb rodičů do 8:00 hodin, pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s ředitelkou školy nebo s učitelkami na oddělení.  Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Vyzvedávání dětí po obědě:

  • oddělení Kytičky a Sluníčka od 12.00 do 12.20 hod.
  • oddělení Berušky od 12:10 do 12:30 hod.

Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je doporučeno s ohledem na režim oddělení od 14.30 hod. do konce provozu školy. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček.

Branka 1. oddělení a pro vstup do kuchyně a ředitelny se uzamyká v době pohybu dětí na zahradě mateřské školy. Branka 2. a 3. oddělení je uzamčena od 8:15 – 11:50, od 12:30 do 14:15.