Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

Vážení rodiče, veškeré informace ohledně otevření mateřské školy včetně
bezpečnostních opatření se dozvíte v příštím týdnu. Nyní čekáme na dokumenty
od MŠMT. Uveřejníme i prázdninový provoz, který je nyní naplánovaný na 3
týdny v červenci. 

Již nyní můžete děti přihlašovat na příměstský tábor, který proběhne v
prostorách naší mateřské školy.

Vážení rodiče, návštěvníci školy,

s ohledem na situaci v ČR je nezbytné během pohybu v MŠ i na školní zahradě
nosit roušky. Toto opatření se týká i dětí.

Od čtvrtka 2.4.  se vydává ošetřovné  v době od 10-11 hodin. V tuto dobu si
můžete vyzvednout i pracovní sešity.

Platnost vydaného ošetřovného vláda prodloužila po dobu uzavření škol. 

Učitelky z každé třídy budou rodiče informovat prostřednictvím emailu o
nabídkách činností  pro děti v této době, kdy probíhá domácí vzdělávání.
Zároveň byly tyto nabídky vloženy do TVP každé třídy pod IB Čarodějnický
rej.

Termín zápisu do MŠ je stanoven na 15. 5. – potřebné informace naleznete zde
– https://msronov.cz/prijimaci-rizeni/(https://msronov.cz/prijimaci-rizeni/)
. V případě změn budete včas
informováni. 

Město Ronov nad Doubravou z důvodu ochrany a prevence nebezpečí z rozšíření
onemocnění COVID-19 v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické
situace uzavírá od 16. 3. 2020 mateřskou školu.

V návaznosti na vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne
10. března 2020 a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřských škol proběhlo jednání
vedení města, kde bylo rozhodnuto o uzavření mateřské školy v Ronově nad
Doubravou ode dne 16. března 2020 do doby odvolání mimořádných opatření ze
strany Ministerstva zdravotnictví týkajících se provozu škol a školských
zařízení. 

Rozhodnutí o potřebě ošetřování budu vydávat po telefonické domluvě v týdnu
od 16. 3. 2020. 

Provoz mateřské školy o jarních prázdninách bude od 6:00 – 16:00 na třídě
Kytičky. 

Vážení rodiče, informace ohledně předplaveckého výcviku a pobytu v solné
jeskyni naleznete v sekci Dokumenty MŠ – Předplavecký výcvik a pobyt v solné
jeskyni.


Vážení rodiče,

V pondělí 28. 10. je státní svátek, MŠ je uzavřena.

V úterý 29.10. nepůjde v MŠ a okolí elektrický proud, po domluvě se
zřizovatelem bude MŠ uzavřena. Na tento den připadají i podzimní prázdniny.
Pokud byste měli velký problém se zaopatřením vašeho dítěte na 29. 10.,
prosím o nahlášení, budeme jednat s panem starostou o dalších možnostech /
nebude se topit, kuchyně vaří na elektrických spotřebičích/.

Žádáme vás o nahlášení docházky vašeho dítěte také na druhý den podzimních
prázdnin – 30. 10. 2019 /středa/ – zde předpokládáme provoz na třídě
Kytičky.

Vše nahlaste učitelce na třídě od 14. 10. – 17. 10. 2019.

Zároveň Vás žádáme o nahlášení zájmu o portrétové fotografování vašeho
dítěte, které se uskuteční 24. 10. 2019 od 8 hodin v MŠ – plakát je k
nahlédnutí v šatnách tříd.

Částka za fotografování se vybírá od 21. 10. – 23. 10. u učitelek na třídě.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Oznamuji zákonným zástupcům dětí, že rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude zveřejněno na vstupních dveřích každé třídy 2. 9. 2019. Mgr. Bc. Barbora Mrázková, ředitelka školy