Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Telefonní spojení Mateřská škola Ronov nad Doubravou

CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ „ KYTIČKY „

Třídu „KYTIČKY“ navštěvují děti ve věkové skupině od 2 do 4 let. Konkrétní cíle a vzdělávací
nabídka proto vychází z přirozených dětských potřeb vztahujících se k tomuto věkovému
období.
Našim cílem je, aby se děti během docházky v této třídě plně adaptovaly na život v kolektivu
mateřské školy. Postupně se seznamují a osvojují si pravidla chování ve skupině dětí.
Rozvíjíme v dětech lásku, důvěru, úctu a empatii mezi dětmi a učiteli, stanovíme pravidla
vzájemného soužití, učíme děti dodržovat zavedené rituály. Vedeme děti postupně ke stále
větší samostatnosti a tím posilujeme pocit zdravého sebevědomí, povzbuzujeme je k dalšímu
poznávání a učení.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „ Rok v kruhu“ a témat rozpracovaných do
integrovaných bloků. Z těchto integrovaných bloků vychází třídní vzdělávací program třídy
„ Kytičky„. Hlavními tématy našeho TVP jsou tradice a zvyky v jednotlivých ročních obdobích
se zřetelem na pohádky, které lze vázat do integrovaných bloků.
První dětské pohádky provází děti od nejútlejšího dětství, proto nám mohou pomoci
k přístupnější a přirozenější adaptaci dětí na prostředí MŠ. Prostřednictvím pohádkových
příběhů chceme dětem pomoci ke snadnější komunikaci s ostatními dětmi a dospělými.
Pomocí pohádkových příběhů a postav probouzíme v dětech citový vztah k lidem,
k výtvorům lidské práce, k živé i neživé přírodě, pěstujeme porozumění a přátelství.

O VAŠE DĚTI BUDOU V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE PEČOVAT:
Paní učitelky: Jana Ševčíková
Jana Valentová, DiS.
Paní uklízečka: Růžena Vančurová
Paní kuchařka: Pavlína Čevelová

 

Rytmus dne oddělení „KYTIČKY“

6:00 – 8:30 Scházení dětí, spontánní činnosti dle potřeb dětí s činnostmi řízenými

učitelkou, ranní kruh, denní cvičení, hygiena

8:30 – 9:00 Svačina

9:00– 9:30 Řízené činnosti

9:30 – 11:30 Pobyt venku

11:30 – 12:15 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí

12:15 – 14:00 Odpolední odpočinek, klidové činnosti

14:00 – 16:00 Odpolední svačina, spontánní činnosti dle zájmu dětí, pohybové aktivity

ve třídě či na zahradě, zájmové činnosti (kroužky), vyzvedávání dětí

 


Děti se scházejí v 6:00 hodin na oddělení „KYTIČKY“, v 7:00 hodin se rozcházejí na

oddělení Sluníčka a Berušky. V 15:00 se děti spojují na odddělení „KYTIČKY“ nebo se

rozcházejí na kroužek a nadstandartní aktivity. Po jejich skončení je učitelka dovede na

oddělení „KYTIČKY“.

 


Časový rozvrh je vždy možno přizpůsobit režimu na jednotlivých odděleních.


RITUÁLY  TŘÍDY  –  ODDĚLENÍ  „ KYTIČKA“

 RANNÍ  CHVILKA

 • přivítání s dětmi podáním ruky, individuální rozhovor – aktuální téma
 • nabídka hračky, činnosti, většinou je nutná pomoc s výběrem, s podáním hračky z police
 • společný úklid hraček

RANNÍ  KRUH

Uvítací říkanka

Dobré ráno milé děti

je nás tady jako smetí.

Budeme si spolu hrát,

cvičit, zpívat, tancovat.

 

 • děti sedí na koberci opřené o dřevěnou ochranu topení
 • vyprávění o dění v MŠ toho dne, opakování tématického bloku, říkanek, písní
 • události z domova, ranní počasí
 • zařazujeme logopedické chvilky
 • pravidla vzájemného soužití – řešení případných konfliktů se všemi dětmi a s pomocí „dětských obličejů“ a vždy s maňáskem medvídka

 

HYGIENA

 • po ranním cvičení si děti s pomocí učitelky vyhrnují rukávy, krátké zklidnění pomocí říkanky nebo písně a odchod do umývárny
 • pomoc dětem s úpravou zevnějšku, některé děti si neumí pustit vodu, je nutná pomoc
 • děti stojí v řadě u umyvadel, zklidnění pomocí písní…

 

RANNÍ SVAČINA

 • děti odchází z umývárny a řadí se u stolečku se svačinou
 • obsluhují se většinou samostatně, vybírají si z poloviny nebo čtvrtky chleba
 • přidávají samostatně, o pití požádají u stolečku a doléváme

 

POBYT VENKU

 • před odchodem do šatny děti pijí čaj – postupně děti od jednotlivých stolečků, určí učitelka
 • pomoc s oblékáním
 • před odchodem ven vybíráme děti, které si obléknou reflexní vestu a jdou v první a v poslední dvojici

 

OBĚD

 • děti odnáší talíř od polévky a přináší si druhý chod samostatně
 • čistit zuby začínáme až později po zvládnutí organizace stolování / listopad, prosinec /
 • ve 12 hodin učitelka otvírá oddělení

 

UKLÁDÁNÍ K ODPOLEDNÍMU ODPOČINKU

 • děti si přináší od stolečku židli ke svému lehátku
 • vedeme je postupně k co největší samostatnosti při svlékání oblečení a oblékání pyžama
 • poslech pohádky, odpočinek dětí